Medikaplant

Manje Pou Pa Manje Lè w Fè Asid Lestomak (GERD)

Medikaplant.org

SA POU EVITE AK SA POU MANJE Lè w Soufri Asid Lestomak
Li enpòtan pou w chanje fason w manje pou amelyore sante w. Pyès moun pa dwe viv ak sa yo rele ann Anglè Acid Reflux oubyen GERD (Gastroesophageal Reflux Disease an anglè oswa Reflux gastro-œsophagien an fransè) oswa nan lang pa nou Asid Lestomak. Se yon kondisyon kote w jwenn likid gastrik la (asid la) koule monte nan sans kontrè nan tib ozofaj la, lè sa li fè lestomak ou brile w. Gen plizyè bagay ki ka lakoz ou gen pwoblèm Asid lestomak. Ou ka trete l si w gen disiplin ak gen volonte a atravè alikaman.

Kèk Manje Nou Dwe Evite Akoz Asid Lestomak:


(1) Evite manje ou plant tankou chokola oswa ki gen chokola, ou dwe diminye ou elimine kafeyin sitou pandan trèman an;

(2) Evite manje sitou fwi ki gen anpil asid: sitwon, zoranj dous ou si, pito w ranplase yo ak melon, pòm, pwar (pear) si w ka jwenn.

(3) Evite piman oswa manje ki gen piman (piman zwazo, ets…) ladan yo paske yo gen yon sibstans ki rele kapseysin ki ralanti vitès nòmal kò a elimine dechè gastrik yo. Pwav tou se yon epis chonou dwe evite. Majorite plant cho nou dwe evite tankou jenjanm pike, elatriye.

(4) Zonyon se youn nan plant pou n rete lwen paske li gen kèk pwopriyete ki rann pwoblèm la pi grav.

(5) Epis tankou « lay » (garlic) nou dwe evite l tou pandan tretman an. Gen plant nou itilize pou konpoze epis nou dwe evite tou padan n ap soufri ak pwoblèm asid la. Medikaplant fè anpil pòs sou divès kalite epis ak byenfè yo pou sante nou.

(6) Nou dwe evite plant tankou tibonm (mint) tou malgre nou ka panse tibonm ka ede akoz li bon pou anpil pwoblèm ki lye ak dijesyon. Tout varyete mant (tibonm, mant sitwonèl, peppermint, spearmint…) ki popilè yo plis pwodui yo itilize fèy mant ladan yo, depi se anndan vant nou yo prale ou nan bouch nou evite yo nan moman w ap trete asid lestomak la.

(7) Evite manje ki gen tomat ladan yo paske fwi sa chaje ak asid ladan l, sa vle di, l ap agrave pwoblèm asid la, menm pat tomat oswa tout kalite sòs ki fèt ak tomat pou w elimine nan rejim alimantè w nan moman w ap eseye trete pwoblèm Asid la ki fasil pou trete.

(6) Alkòl ak fimen pa zanmi w. Gen kèk tip alkòl ki pi mal pase lòt, men tout fòm alkòl ka agrave sentom asid lestomak la. Li preferab pou evite l.

(9) Bwason gazez tankou kola soda oswa koka kola, pepsi, ak tout lòt kalite bwason k ap sikile sou mache ann Ayiti ou nan dyaspora a, tout se bwason pou nou evite lè n ap lite kont pwoblèm asid lestomak (refliks).

(10) Diminye oswa evite sèl jan w kapab paske l ap bon pou sante w epi sèl fè sentom yo vin pi mal. Bon si w ap manje fritay ou deja pran anpil sèl, kizin Ayisyen an tou chaje ak sèl, atravè sèl plis pwodui ki plen sèl tankou kib maggi. Fè atansyon an n ap prepare manje paske anpil fwa se manje n ap manje ki ba nou pwoblèm sa.

(11) Rete lwen manje fri rapid, fridòdòy (Fast Food), si w te ka pa manje yo menm li t a bon, vye bagay tankou frit (french fries, fritay). Plis kèk manje fridòdòy ki chaje grès ladan l tankou kèk manje yo prepare ka anpil fwomaj, hanmbègè ou tchizbègè, avèk kèk pla fritay ki chaje grès restoran aak machann kwit nan vye lwil kanni.

Ki Solisyon?
Chaje dòz natirèl ki ka ede w trete tèt ou. W ap jwenn anpil sou paj la, ou ka klike la pou w aprann kèk dòz pou w fè pou ede w: ASID ESTOMA (GERD) : 3 Dòz Natirèl Efikas.

Medikaplant

www.medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè