Medikaplant

Byenvini sou Medikaplant

Se yon platfòm edikatif e enfòmasyonèl sou plant ki nan lanati,
ansanm n ap dekouvri byenfè ak sekrè plant pou pwoteje lavi.

Kategori

Medikaplant se yon gran lakou kote Medsin Tradisyonèl Ayisyen ap triyonfe. Nan seksyon kategori a  w ap jwenn plizyè ribrik espesifik pou oryante w nan aprantisaj ak itilizasyon plant yo.

Beny terapetik

Fè prevansyon, trete maladi; elimine ak netwaye vye enèji.

Beny terapetik

Pou w dekouvri plis kichòy, klike sou bouton anba a.

Dòz ak fòmil

Dòz yo se remèd natirèl pou pran swen tèt nou;

yo ede fòtifye kò n ak adopte yon mòd vi olistik.

Dòz ak fòmil

Pou w dekouvri plis kichòy, klike sou bouton anba a.

Byenfè plant​

Puisans medisinal ki nan plant yo nouri kò nou epi trete maladi.

Byenfè plant

Pou w dekouvri plis kichòy, klike sou bouton anba a.

Aprann fè remèd

Aprantisaj se kle. Se konnen ki fè!

Aprann fè remèd

Pou w dekouvri plis kichòy, klike sou bouton anba a.

Dekouvri plant

 Li enpòtan pou n gen yon deskripsyon sou plant yo ki klè pou n evite konfonn youn pou lòt.

Dekouvri plant

Pou w dekouvri plis kichòy, klike sou bouton anba a.

Langaj teknik

Tout domèn konesans ou lasyans gen yon ansanm tèm ou langaj teknik.

Langaj teknik

Pou w dekouvri plis kichòy, klike sou bouton anba a.

Epis sante & Nitrisyon

Sa n ap manje  se premye medikaman nou. evite konsome magi.

Epis sante & Nitrisyon

Pou w dekouvri plis kichòy, klike sou bouton anba a.

Maladi

Anpil gwo maladi ap ravaje mond lan, Medikaplant ap aprann nou ki mezi pou n pran pou pa trape yo.

Maladi

Pou w dekouvri plis kichòy, klike sou bouton anba a.

Kiyès nou ye ?

Nou se yon platfòm edikatif ak enfòmasyonèl sou plant ki nan lanati. Ansanm n ap dekouvri byenfè ak sekrè plant pou pwotoje lavi.

Medikaplant ap aprann ou:

Dekouvri plant yo
Idantifikasyon plant yo enpòtan anpil nan Remèd fèy. Li enpòtan pou n gen yon deskripsyon sou plant yo ki klè pou n evite konfonn youn pou lòt.
Konnen plis
Byenfè plant yo
Plant chaje byenfè e se sou sa Medsin Tradisyonèl Ayisyen an ak lòt pèp yo repoze. Puisans medisinal ki nan plant yo nouri kò nou epi trete maladi.
Konnen plis
Fè remèd
Aprantisaj se kle. Se konnen ki fè! Nan domèn fè remèd fèy, nou prefere itilize tèm "fòmil" oswa "dòz" remèd fèy oswa plant olye nou itilize mo resèt la. 
Konnen plis

Klèb VIP HOÏS !

Nou kontan konte w pami manb VIP Hoïs yo, se manb valab tankou ou k ap konnen tout travay n ap reyalize yo. Ou mèt kontan, ou fè pati yon ekip solid. Nou pral fè gwo koze, w ap aprann anpil kichòy ak ede chanje lavi pa w ak pa pwochen ou yo. Anpil lanmou ak Limyè pou ou VIP Hoïs.

Dènye atik nou yo

Lè n marye ak lanati n ap kapab pwoteje ak pwolonje lavi nou. An nou aprann!

Hoïs

HOÏS se yon mo sakre ki vle di « Limyè », « Ekla Limyè ».
Nan yon mond kote fènwa alawonnbadè, disip fènwa ak enèji mal ap pwopaje toupatou, li enpòtan pou n tounen fè zèv limyè a ak reprezante puisans Limyè a, se sa k ap ede n atenn dimansyon pèsonèl ki reprezante Limyè.

Temwanyaj

Zèv nou pale pou nou, nan Medikaplant se konnen ki fè!