Medikaplant

Byenvini sou

Medika-bibliyotèk

Medika-bibliyotèk

Medika-Bibliyotèk se yon gran lakou kote Medsin Tradisyonèl Ayisyen ap triyonfe. Nan espas Bibliyotèk la w ap jwenn plizyè ribrik espesifik pou oryante w nan aprantisaj ak itilizasyon plant yo kòm sous enèji ak alikaman oswa remèd pou ede n trete tèt nou natirèlman pou kont nou. Lè n marye ak lanati n ap kapab pwoteje ak pwolonje lavi nou. An nou aprann!

dekouvri plant

Idantifikasyon plant yo enpòtan anpil nan Remèd fèy. Li enpòtan pou n gen yon deskripsyon sou plant yo ki klè pou n evite konfonn youn pou lòt.

Langaj teknik

Tout domèn konesans ou lasyans gen yon ansanm tèm ou langaj teknik, sa vle di mo oswa jagon espasyal yo itilize pou yo transmèt konesans patikilye sa yo.

Aprann fè remèd

Aprantisaj se kle. Se konnen ki fè! Nan domèn fè remèd fèy, nou prefere itilize tèm « fòmil » oswa « dòz » remèd fèy oswa plant olye nou itilize mo resèt la.

Byenfè plant

Plant chaje byenfè e se sou sa Medsin Tradisyonèl Ayisyen an ak lòt pèp yo repoze. Puisans medisinal ki nan plant yo nouri kò nou epi trete maladi.

Dòz ak fòmil

Dòz yo se remèd natirèl pou pran swen tèt nou; yo ede fòtifye kò n ak adopte yon mòd vi olistik. Konesans plant + fòmil kle yo, ede devlope dòz efikas pou konbat tout maladi.

Beny terapetik

Beny fèy se yon metòd terapi ki efikas anpil nou manke itilize. Beny enpòtan menm jan ak dòz fèy, monte boutèy oswa ralman. Li fè prevansyon, trete maladi; elimine ak netwaye vye enèji.

Jwenn Tout dènye atik nou nan bwat imèl ou.

Medikaplant aktif anpil, nou chaje aktivite epi nou poste souvan, pou w pa rate anyen asire w kite imèl pou resevwa notifikasyon chak fwa gen yon mizajou oubyen yon aktivite. Se konsa n ap rete konekte e w ap sipòte pwojè a.