Medikaplant

Fibwòm, Kis, Twonp Bouche, PCOS : DÒZ Natirèl #1

Medikaplant.org

Nan Medsin tradisyonèl Ayisyen an, chaje dòz ak fòmil pou elimine fibwòm (fibwòm ou ka eple l tou 2 fason sa yo), myòm, kis, twonp bouche ak lòt maladi fanm. Remèd sa yo bon tou pou moun ki gen pwoblèm nou site yo epi k ap eseye ansent, sa vle di se yon dòz gwosès oswa fètilite tou.

Chaje remèd natirèl pou konbat fibwòm ak lòt maladi nan matris, si yo pa anpil e gwo depase, epi w pran sa bonè, de dòz sa yo sou sit la ap ede w, men si ka a mwayen oswa avanse w ap nesesite yon pwotokòl trètman espesyalize, nou ka gide w nan sans sa oswa prepare fòmil propriyetè prive Medikaplant ki pa piblik.

Ou ka fè de dòz sa yo nou bay la an seri, fè # 1 ak dòz #2 ki sou sit la. W ap jwenn li an la: Dòz Natirèl #2 TWONP BOUCHE | Kis ak Fibwòm

PREPARASYON:
Bwè tizann dlo grenn mayi tranpe. W ap degrennen yon bougon mayi frèch (vèt) pran grenn yo mete nan yon veso vide 1-2 lit dlo sou li depi lavèy nan aswè, lese l dòmi, demen maten pase l nan paswa koule l pran dlo a. Se dlo sa w ap bwè tout jounen an pandan 3 jou pou w prepare. Apre 3 jou sa w ap kòmanse dòz la.

ENGREDYAN:
Fèy Lougawou (yo rele l chòche, Ayigwe, etc…)
Non syantifik: Kalanchoe pinnata
Sinonim: Bryophyllum pinnatum

PREPARASYON:
Pran 1-2 fèy lougawou, mete yo nan yon tas, vide dlo bouyi sou li, ajoute de twa grenn sèl pou l yon ti jan gen gou sèl la. Toufe l, jouk li tyèd.

POZOLOJI: Bwè 1 tas ajen (nan maten san w poko manje) pandan 15 jou. N ap pran poz nan sa pou 7 jou apre sa n ap tounen ladan l; pandan 7 jou sa n ap fè dòz #2 pou Fibwòm sou paj #medikaplant.

DIPLIS:

  • Pile 3 fèy aran, 3 fèy bwa chèn, 3 fèy deboure, lese yo melanje nan yon bon kleren fò (Nazon, tèt chòf, 22/22, elatriye) epi plase melanj lan anba vant ou kote ou santi doulè ou wè ki gonfle a.
  • Si w vle ou ka toufe yon ti rasin pwa pyant ak kèk fèy nan yon dlo cho epi ajoute 1/2 ti kiyè pou kòs bwa chèn ladan l. Lese l chita pou yon ti tan, pase l nan paswa. Bwè 1 tas nan apremidi pandan w ap bwè fèy lougawou a nan maten.
Fibwòm oswa Fibròm, ou ka ekri l tou 2 fason

➡️ Pataje! Pataje! Men lyen pòs la sou paj Facebook Medikaplant lan: https://www.facebook.com/medikaplant/posts/368241838261365

Si w gen doulè règ pandan w ap eseye konbat maladi sa yo, ale li kèk pòs nou fè sou sa tankou: TWA DÒZ KLE POU EDE FANM JERE PWOBLÈM RÈG: doulè, reta

Avètisman:
Li toujou bon pou n konsilte jinekològ nou pou n konn eta sante matris nou ak kò nou an jeneral. Se apati yon bon dyanostik medikal n ap detèmine maladi a epi chache altènatif natirèl pou jwenn bon jan solisyon. Se responsabilite pa nou pou fè rechèch sa yo, #Medikaplant la pou sijere n kèk dòz epi prezante n kèk plant ki ka ede san nou pa pran responsabilite trètman pèsonn.

MEDIKAPLANT

Medikaplant.org


Medikaplant | #Fibwòm

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè