Medikaplant

Twonp Bouche | Kis | PCOS

Medikaplant.org

Te Gwosès ak Fètilite

Dòz #2

➡️ TWONP BOUCHE | Kis | Ovè Polisistik |  Fibwòm

Dòz sa bon tou pou dezentoksike ou netwaye matris la, nan sans sa li bon pou moun ki gen ni fibwòm ni kis epi li ede debouche twonp yo; li ede kont kansè men kansè matris espesyalman. Li bon tou pou gason ki spèm fèb.

👉 Engredyan: Fèy Grayav + Fèy kowosòl

PREPARASYON:
W ap lave 1 ponyen nan chak plant sa yo. Bouyi fèy gwayav melanje avèk fèy kowosòl nan 1 lit dlo (4 gode) ansanm pandan 10-12 minit. W ap pase yo nan yon pswa oswa grèf te pou ka separe fèy yo ak dlo a.

POZOLOJI:
Bwè 1 ti tas pandan te a tou tyèd la 3 fwa chak jou (maten-midi-aswè), pandan 7 jou.

Nòt: Si w gen kis ou ka fè l tou | bay mari w bwè nan dòz sa tou si n ap eseye fè timoun epi misye ta gen pwoblèm fètilite. Toujou fè resèt yo ant 1-2 semen anvan w pase nan yon lòt dòz, pinga melanje resèt sou resèt, sitou si yo pa nan menm kategori. Fin fè youn epi ale nan lòt la: fini ak dòz #1 pou twonp bouche a epi vin fè dòz # 2 sa.

👉 Pataje pòs yo pou ede lòt moun ki nan nesesite.

DIPLIS:
➡️ Nèg Spèm Fèb
Medam ki vle ansent yo, si spèm mesye a fèb ou manke kalite/kantite, w ap bay mesye a 1 tas te bazilik san dous san sèl nan maten ajen, anvan w bay nèg ou dòz sa, w ap toufe fèy bazilik la nan dlo cho pou yon ti tan, koule l ba li bwè nan maten ajen. Epi pandan 2-3 semèn w ap ba l resèt sa, fè labouyi nou [Medikaplant] te poste pou nèg spèm fèb la nan youn nan pòs avan yo.

ENPÒTAN:
Si ou se yon moun ki soufri « tansyon ba » (ipotansyon) trètman natirèl sa ou pa dwe fè l anpil paske fèy sa y ap desann tansyon w pi ba toujou, pandan tan sa, si tansyon moun nan te wo l ap byen bon pou li. Men sa pou w fè si w soufri tansyon ba: w ap jis fè l pandan 7 jou epi w poze pou 15 jou apre sa ou repedale 7 lòt jou; si w remake li ba w ti pwoblèm sispann pran l. Si doktè mete w sou medikaman pou w ansent deja pinga melanje dòz sa ak konprime gwosès doktè, se swa youn ou lòt. Si se ansent w ap eseye ansent pandan w ap debouche twonp ou konbat kis ak fibwòm yo, nan peryòd ovilasyon w w ap sispann pran dòz sa tou, w ap rete swiv si w pa ansent apre sa w ap rekòmanse l.
👉 Pinga fè dòz sa si w nan pran okenn sipleman Coenzyme Q10 (CQ10).

___________________
#Medikaplant | #TwonpBouche |#Fètilite | #kis | #Fibwòm 

See less
Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè