Medikaplant

Ti Gason: Yon Plant Pou Gason Mòlòlò Ka Djanm

Medikaplant.org
Non syantifik: Picramnia pendrata
Non Anglè: Florida Bitterbush

Se yon plant nou dwe konnen. Yo ba l plizyè non nan peyi nou: yo konn rele l: Bwa nan bwa, oswa « ti gason »; yo konn rele plant sa tou, Bwa Madanm, Vanyan Gason, Bwa Montay;

Depi sou non plant lan nou deja wè ki kalite travay li ka fè: se youn nan plant kle pou nèg ki gen pwoblèm bann, menm si w gen boutèy bann ou, li enpòtan pou w ajoute 2-3 bout kòs Bwa Madam ou Vanyan Gason ladan l. Chache sou paj Medikaplant lan dòz sou ki jan pou monte yon boutèy pou ede gason mòlò yo, w ap jis ajoute kòs Ti Gason ladan boutèy kòs ou a.
  • -Bouyi fèy la pou konbat kont lafyèv, kòs la ak rasin nan toufe nan dlo bouyi bon pou lafyèv tou. Pile oswa fè enfizyon ak li pou konbat vant fè mal; oubyen bouyi rasin nan kont doulè règ: kòs la sitou mete nèg djanm djanm, yo itilize rasin nan ak kòs la pou konbat maladi sik tou, se yon anti-fekondite. Lè w bouyi rasin nan voye grip ale brachat epi se yon aperitif puisan ou gen nan men w.
  • – Fèy yo gen pwopriyete pou takle malarya.
  • Nan prevansyon ak nan konba kont kowona, sa se yon plant nou te sijere pami anpi lòt ki efikas. Fason n ka itilize l: Ajoute 3 ti bout kòs nan boutèy rasin nou an. 3 ti fèy bouyi redui an yon tas, sifi, 3 jou.
Avètisman: Si n ap pran remèd preskripsyon fòk nou konnen gen plant ki entèraji ak remèd yo; si n ansent ou ap bay timoun tete, nou dwe byen avize anvan nou itilize yon plant. Se yon plant serye ki gen yon dimansyon ki plis pase medisinal. Se yon plant granmoun ki ka fè anpil lòbèy.
Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè