Medikaplant

Kèk Prensip Jeneral Pou Prepare Te Plant

Medikaplant.org

Tout règ toujou gen eksepsyon men jeneralman gen yon estanda nan mannyè nou manipile plant yo swivan ki pati nan plant lan n ap itilize pou fè remèd. Men kèk prensip fondamantal pou prepare dòz yo depan ki pati nan plant lan n ap itilize tankou fèy, rasin, grenn, kòs, fwi, djondjon:

A) Fèy – Ou bezwen toufe ou chode yo nan dlo cho nan yon veso ki kouvri ou bokal fayans ki byen bouche pou omwen 21-27 minit ou plis tan toujou. Ou ka fè dekoksyon tou, sa vle di, bouyi fèy la sou dife 7-10+ min, tan an ka varye swivan plant lan ou nesesite.

B) Rasin – Pandan yon peryòd anviwon 21-47 min ou dwe mete yo nan yon veso dlo sou dife, lese l kalma byen kalma san ou pa kite l dlo a bouyi. W ap lese l sou dife a pou l chofe lejèman (mijote = simmer) dekwa pou rasin yo ka rann tout benefis yo san domaj.

CH) Grenn – Nan ka grenn yo, jeneralman se enfizyon yo rekòmande, men nan majorite ka, yo pile, moulen, kraze oswa blennde grenn yo, pafwa menm itilize yo an poud anvan yo tranpe yo sou fòm enfizyon.

D) Kòs – Teknik yo itilize pou kòs yo ka varye swivan ki kalite kòs y ap itilize pou konpoze dòz la. Nan majorite ka akòz kòs yo di anpil, se bouyi yo bouyi yo, se sa nou rele dekoksyon. Men gen kèk kòs ki gen lwil esansyèl ladan yo ki volatil anpil, lè w ap manipile kòs sa yo, ou oblije chode ou tranpe yo pito, lè sa w itilize teknik nou rele enfizyon an.

E) Fwi – Pi souvan li preferab pou n konsome fwi plant yo kri, nan eta òganik, pou n ka jwi tout benefis fwi sa ofri. Se sou fòm sa fwi yo pi efikas. Men tou ka fè ji ak yo, nan kèk ka patikilye nou konn fè dekoksyon ak po fwi a oubyen redui fwi a anpoud pou itilize sou lòt fòm, sa ki ka mande pou w gen ekspètiz nan domèn lan pafwa pou byen manipile l nan sans sa. Li pa konseye, sof nan ra ka gen plant ou ka fè sa, pou nou bouyi fwi yo.

F) Djondjon (chanpinyon) – Depi se ak djondjon ou annafè sitou djondjon ki seche, se bouyi pou w bouyi yo, itilize teknik dekoksyon, pou ou kapab fè yo rann tout chay nitriman yo gen anndan yo ki boure ak polisakarid.

SONJE SA:

– Pataje pou ede lòt aprann. Pataje, mande abòne ak paj la pou sipòte.

– Medsin Fèy Ayisyen an pa domèn pou nou lese nan men chalantan nan atoufè k ap di pa yo pi bon sou pretèks pou fouye pòch nou. Se konnen ki fè! Toujou gade rezilta yo. Sante se dwa inivèsèl tout moun dwe posede, fèy nan bwa yo la pou ede n pwoteje ak pwolonje lavi. Pran kontwòl pwòp sante nou, nou dwe premye doktè tèt nou e sa n ap mete nan kò nou dwe premye medikaman nou. Konsa lavi n ap long.

____________////__________///___________///_________

#Medikaplant | #Preparasyon_Dòz | #Prensip_èboloji

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè