Medikaplant

DÒZ #1 Pou TWONP BOUCHE

Medikaplant.org

👉🏼 Li bon tou pou: Règ Pa Vini | Enfètilite: Pa ka fè pitit

PREPARASYON ANVAN DÒZ:

Engredyan: 1 vè dlo cho + 1 dan lay + 1 Zoranj si

👉🏼 ETAP #1

Avan ou pran remèd sa, pou ou prepare kò w, fè 3 jou ap pran dòz sa: Pran yon vè dlo cho epi pile yon dan lay mete nan vè dlo cho a, bwè l tyèd epi yon bwè yon kiyè zoranj si maten ak aswè.

👉🏼 ETAP #2

➡️ MEN DÒZ LA:

ENGREDYAN:

Fèy ak kòs Zaboka + Fèy Lorye (oswa fèy Panzou) + pèsi frèch

PREPARASYON DÒZ LA:

Remèd la 1 ponyen fèy zaboka + 3 kòs zaboka + 1 ponyen fèy lorye [si w pa jwenn fèy lorye paske li ra anpil, ou ka itilize 1 ponyen Panzou yo rele l lanman laye oswa Bonbon Kodin nan kèk zòn] + ajoute 2 branch pèsi frèch ladan li. Bouyi tout ansanm bwè l, lè li finn byen bouyi pran yon gwo tas prije yon grenn sitwon ladan te a.

JAN POU BWÈ L:

Bwè 1 tas te a maten ak aswè | San sik san sèl | pran l pou 7 oswa 14 jou.

Sipòte paj la: Pataje | Envite tout zanmi w Like ak abòne ak paj la. Lè yo fin like ak abòne yo ka ekri n mande konsèy sou plant jan yo vle.

➡️ Apre sa fè dòz #2 pou Twonp Bouche a ki poste sou sit Medikaplant lan deja. Men lyen kote w ap jwenn li: https://medikaplant.org/bwa-sou-grenn/

ENPÒTAN:

– Gade foto yo pou w ka wè lorye pou n itilize a. Anpil moun panse Ayiti pa genyen l, men genyen bon lorye Ayiti a, se li ki bon, li ra pou n jwenn li men genyen sitou nan Nò. Li menm non syantifik li se Laurus nobilis. Non anglè a fèy lorye se « Bay leaves » yo konn rele l Sweet Bay oubyen Laurel.

– Pa itilize lòt lorye a, sa nou rele Lorye woz la (Nerium oleander L.), li toksik anpil , pinga bwè l. N ap fè yon pòs sou itilizasyon l apa pou kont li. Se itilizasyon ekstèn yo ka fè ak li men se pa pou anndan n. Li frajil, lese pofesyonèl itilize l.

___________///________///_________///_____________

#Medikaplant | #Twonp_Bouche | #

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè