Medikaplant

KÈK PREVANSYON KONT KOWONA (Ayuverda)

Medikaplant.org

Chèf dada Ti Nana (Kowowna) se remèd fèy li ye. Nou wè estrateji Endyen yo k ap ede yo jere Ti Nana. Pran bèt, e pou moun Ayiti m yo, m a ba nou esansyèl yo an kreyòl…N ap founi je gade tout kote. Nou wè pa gen wout pa bwa. Men sa mesye Endyen yo pwopoze lè yo rantre nan tradisyon yo.

Estrateji pou Rann Sistèm Iminitè | Defans nou Djougan pou Byen Jere Tèt Nou.

Mezi pou Amelyore Iminite / Defans kò a:

-Bwè dlo tyèd pandan tout jounen an.

-Pratike Yogasana, Pranayama ak Meditasyon pou omwens 30 minit. (Nòt pa m: Pou sa m ap di si w pa nan medite ou ka fè yon ti kabicha oubyen yon ti alonje kò a pou yon30-45 maks).

– Li bon pou itilize epis tankou safran, kimin, koryand, lay.

Konsèy Medsin Tradisyonèl Endyen (Ayivedik) pou Amelyore Sistèm Iminitè nou

– Pran 10gm (1 tsf/4.9ml) Chyavanprash (se yon konpoze endyen) nan maten. Moun ki dyabetik/sik dwe pran Chyacanprash san sik la. Endyen yo ki konpoze dòz la, ak plant, siwomyèl, ak yon dividal epis. Pwodui sa plizoumwens gen ti rezèv sou li. Gen lòt bagay nou ka fè.

– Bwè Te Fèy/Dekoksyon (te bouyi) ki fèt ak Bazilik, Kanèl, Pwav, Jenjanm Sèch ak Rezen – 1 oswa 2 fwa X jou – ajoute sik natirèl (M prefere siwomyèl òganik) ak/oubyen Ji Sitwon frèch swivan gou w, si sa nesesè.

-Lèt Dore (Golden Milk) [se lèt ak safran] II Itilize 1/2 ti ti kiyè

Poud Safran nan 150 mL Lèt Cho – 1 oswa 2 fwa X jou.

*** [Te Dore a oubyen Te Safran: se yon te ki popilè anpil lakay Endyen yo. Nenpòt moun ka prepare l byen fasil. Men yon fason pi efikas ou kapab fè l: jis mete lèt la bouyi, epi ajoute poud safran an – epi yon ti pense pou kanèl ou ka ranplase pa miskad si w pa gen kanèl, mete yon ti zing pwav pou ede kò w absòbe kimin ki nan safran an pi byen. Chofe l pou yon 10 minit anviwon kou l pre bouyi li deja pare. Pran plezi w].

Pwosedi Medsin Tradisyonèl Endyen (Ayivedik) Senp

– Aplikasyon Nazal (nan Nen) – Pase Lwil Wowoli/KOkoye oswa lwil-bè [ki rele] Ghee a nan tou de twou nen w nan maten ak nan aswè.

– Terapi avèk Lwil – Vide yon (1) kiyè tab Lwil Wowoli oswa Kokoye nan bouch ou. Pinga w bwè l/vale l. Souke [brase] li anndan bouch ou pandan 2 jiska 3 minit epi krache l jete, aprè sa rense bouch ou ak dlo tyèd. Ou ka fè sa 1 oswa 2 fwa pa jou.

Sa w Dwe Fè Lè w Gen Gòj Sèch | Gòj Fè Mal

– Ou ka rale vapè [nan nen w] Fèy Mant Frèch [tibonm ap bon] oswa Grenn Kimin yon (1) fwa pa jou. [Ou ka bouyi plant yo yon ti kras pou ka jwenn vapè a, lwil esansyèl la ka mache tou].

– Ou ka pran Poud Jiwòf melanje ansanm avèk Sik Natirèl/Siwomyèl 2-3 fwa X jou si w gen tous oswa gòj ou ta irite.

– Mezi sa yo jeneralman ka trete si w gen yon tous sèk ou gòj fè mal nòmal. Sepandan, li pi bon pou w ta konsilte yon doktè si sentom sa yo pa kaba.

Jiska prezan Endyen y ap woule anba Ti Nana pi byen pase anpil lòt gwo peyi. M espere nou pran anpil bèt ak poul ki bon nan estrateji sa yo pou ede n kanpe danbang douvan Ti Nana.

Zafè n si n bay Ti Nana piyay. Pa di n pa t pale nou.

_______///________///__________///____________________
#Medikaplant | #PrevansyonKowona | #Covid | #TiNana

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè