Medikaplant

Dòz Natirèl Pou trete Zona

Medikaplant.org

DÒZ #1, li genyen 3 etap pou w swiv pou w ka jwenn bon rezilta.

ENGREDYAN:

Kreson + po pòmdetè + Vinèg Sid Pòm (Apple Cider Vinegar) + lwil doliv, maskreti ak zanmann

PREPARASYON AK ENSTRIKSYON:
1) Fè rafrechi ak kreson + po pòmdetè

2) Lave kote ki enfekte a avèk yon ti vinèg Sid Pòm nan yon miso twal blan pwòp oswa koton chak 3-4 èdtan. Tout doulè ap vole.

3) Apre lavman pase yon ti melanj lwil doliv kizin lan ansanm ak lwil maskreti ak lwil zanmann. Si w pa gen lwil zanmann mete 3 ponyen nannann zanmann nan yon bokal kristal epi ranpli l ak lwil doliv, lese l bouche ak yon moso ak tout bouchon an byen sere pandan 21 jou. W ap itilize lwil sa.

DÒZ #2 | MEDIKAPLANT, se yon fòmil espesyal nou devlope pou elimine maladi a ak efase tout ti mak li ka kite sou po w. Depi nan premye dòz la, malad la dwe deja geri, si l satisfè ak rezilta li jwenn nan premye etap sa, li pa nesesè pou l kontinye fè dòz #2 a men si l poko fin jwenn rezilta pafè a, se pou l fè dòz#1. men tou li ka koumanse ak dòz#2 a anvan premye a tou.

Engredyan:

Kreson + papay + ten + militon + ze + lwil maskreti + bikabonat (Baking Soda)

PREPARASYON:
Apre etap 1-3 ki pi wo a nan Dòz #1 an, aplike dòz sa sou pati ki entente yo: w ap pile 1 ponyen kreson + 3 fèy papay + 3 branch ten + graje mwatye militon ak tout po mete ladan + bat 3 blan ze ajoute ladan l + 3 bouchon lwil maskreti + 1 priz bikabonat oswa flè Souf. Melanje tout ansanm, chofe yo lejèman sou flanm dife. Pa kite l bouyi. Aplike l sou tout pati ki enfenkte to apte ch ak lavman.

Li t ap bon pou fè yon ti lavman ak po pòmdetè bouyi. Byen 1 vè dlo a 3 fwa nan yon semèn, sote jou. Ou ka pran 1 tas 5-7 ti branch Sene bouyi pandan 3 minit swa nan jou w pa pran pòmdetè oubyen 1 ti tas maten ajen pandan 7 jou. Pran yo tyèd

Fè trètman sa pou 2 a 3 semèn epi bay Medikaplant nouvèl ou pandan pwosesis trètman an anprive. Voye foto anvan ak aprè trètman an pou n verifye e poste temwanyaj yo.

_______///________///_______///________________

#Medikaplant | #Zona

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè