Medikaplant

Kib Maggi: Pwazon #1 Nan Kizin Ayisyen an

Medikaplant.org

Depi nou deside itilize kib maggi nou dwe toujou gade lis pwodui chimik yo mete nan Maggi yo. nan lis engredyan yo n ap wè yo itilize kèk adjektif tankou « dezidrate. » Bon nan lis engredyan kèk kib Maggi yo make « Poul Dezidrate | poul sèch », sa nou panse sa ye menm? Majorite fwa yo seche poul sa yo ak tout anndan yo, sa nou rele tonbe pou la, trip yo, elatriye. Yo gen tout matyè nan trip yom tout bagay brase ansanm. Se retay anndan poul yo yo seche nan anpil konpayi, vyann poul la ale vann, epi tonbe yo seche pou ka redui yo an poud pou jwenn savè poul, epi yo ajoute savè atifisyèl ladan l toujou pou mete nan kib Maggi a ak lòt pwodui relatif. Wè monchè! Atò, nou pito konsome kib Maggi olye nou pran epis natirèl ki bon pou sante nou?

Men lis Engredyan ki nan youn nan kib Maggi yo, klike sou foto yo pou wè lis yo byen. Lis yo konn lejèman varye men se preske menm kout gouyad la.

Engredyan: SÈL, LWIL PALMIS, GLITAMAT MONOSODYÒM (MSG) [Pwazon], PAY MAYI, FARIN BLE, SIK, POUL SECHE/SÈCH, POUD ZONYON, MWENS PASE 2% EKSTRÈ LEVEN/LEVI (YEAST), SAFRAN (TIMERIK), EPIS, INOZINAT DIZODIK, SAVÈ/GOU NATIRÈL.

LI GENYEN: LÈT, ZE, SOYA, PWASON BLE AK FWI LANMÈ.

Lè « leven » an kwaze ak « sik » la, nou konn sa k pase? Adje, li ransfòme sik la an ….. ak …….. Pito m pa pale fò. Wa fè rechèch pa w pou w konplete espas vid nou kite yo. Atò, maggi a genyen ni sik ni sèl, tout melanje nan dada nou. Sa k gou natirèl sa menm. Adje! Poul seche, se vye trip vye lòbèy restay pou l la seche, yo fè tounen poud…Podyab pèp nwa! Pito m pa pale. Abitid se vis men sante n pa vis, depi l mal boulonnen nou p ap ka deboulonnen l. Manje n dwe medikaman nou. Epis la menm se fondasyon manje a.

Bon, se sa n ap mete nan vant nou ak tout pitit nou an? Wè monchè!

Sa se Lis engredyan ki nan bouyon Maggi a:

Engredyan: FARIN BLE, PAY MAYI, LÈT SAN GRÈS, SÈL, LWIL VEJETAL (LWIL PALMIS AK LWIL PALMIS IDWOJENE), GLITAMAT MONOSODYÒM (MSG) [Pwazon], POUD ZONYON, MWENS PASE 2% GRÈS POUL, KAWÒT SECHE, SIK, SAFRAN (TIMERIK), SAVÈ/GOU NATIRÈL AK ATIFISYÈL (ZE), POUL SECHE/SÈCH, TOMAT SECHE/SÈCH, INOZINAT DIZODIK, EPIS, L-SISTEYIN, TBHQ [ki se yon AJAN KONSÈVATÈ (PRESERVATIVE an anglè)].

  • LI GENYEN: ZE, BLE AK LÈT. LI KA GEN LADAN L FWI LANMÈ, PWASON AK SOYA


Bon, se sa n ap mete nan vant nou ak tout pitit nou an? Wè monchè!

Se pa san rezon maladi sik (dyabèt), kolestewòl ak tansyon wo, ap fè ravaj nan kominote nou yo, se fason nou manje. Maggi se pwazon nimewo #1 nan dezas sanitè sa. Maggi lakoz yon bann lòt maladi an kò nou, si yon fanm gen kis ak fibwòm oswa andometriyoz oubyen lòt maladi nan matris, souple anvan w mande nou èd, sispann manje Maggi.

Nou tout ka dezabitye ak Maggi. Pa gen koze n ap diminye l ti kras pa ti kras, jis elimine l, jete yo yon fwa ou fini. Si w panse manje w pa ka gou san Maggi, konen w poko konn fè manje. Pran tan pou w re-aprann. Sou paj la w ap jwenn ase opsyon ak plant natirèl sou ki jan pou w konpoze melanj epis ki bon pou sante ak pou tout kalite pla. W ap wè rezilta yo nan de twa jou. Gen pwoblèm tankou pwoblèm dijestif k ap tou koumanse elimine.

Medikaplant
www.medikaplant.org

_______________________

#Medikaplant | #Maggi | #Epis

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè