Medikaplant

Beny Dechaje Tèt: Beny Pou Koule Tèt

Medikaplant.orgBeny Dechaje Tèt
, se yon beny ou ka fè anvan w fè Beny Koule Tèt pou jere tèt ou sitou lè w anboulatcha ou resevwa frap ki pote w nan tèt, li bon pou atak foli tou. Li bon tou si w santi tèt ou pen, l ap pede ranmase, si w strese anpil, si w gen depresyon oswa w pa ka dòmi, si vye lide ap pede pase nan tèt ou, si w anvi tiye tèt ou tou. Li bon tou si w santi tèt ou toujou vid oswa vwa ap pale nan tèt ou.


Se yon beny natirèl ki chaje benefis, ou ka fè l nenpòt okazyon depi w santi w bezwen debarase vye enèji ki antoure w, depi w vle yon chanjman, depi w vle netwaye ora w, oswa w ap eseye leve anba yon vye maladi, oubyen ou ka itilize l kòm beny akonpayman nan pwotokòl trètman yon maladi oswa akselere gerizon.

ENGRANDYAN:

– Fèy Lougawou (Kanlanchoe pinnata) + Fèy Gwo Ten (Plectranthus amboinicus) + Fèy Bazilik + Fèy simen kontra oswa amwaz (pèsi ka ranplase yo) + Fèy zoranj si + 3 boujon flè joumou (si w pa jwenn itilize womaren/Rosemary, an panyòl se Romeo) + 3 oswa 7 dan lay + 21 klou jiwòf + 1 ponyen sèl
Engredyan Likid: + 3 gout kleren + 1 a 3 kalite pafen diferan

+ 1 ti moso savon san lave (savon lave ki poko itilize)

PREPARASYON:

Mete tout nan 1 kivèt dlo, fwote fèy yo, pase beny lan solèy pandan omwen 21-47 minit, pran beny sa ak yon moso savon san lave pandan solèy la cho, anviwon midi.

YON FASON POU W KOULE TÈT OU?

Apre sa ou ka koule tèt ou ak yon ponyen fèy zoranj si fwote nan bon jan kleren blan, klren ki fò anpil (Ou ka itilize vodka, Wonm/Rhum blan, Gin oswa lòt kleren blan). Koule l ale pa dèyè. Epi bwè yon tas te enfizyon vèvenn sou plas apre w fin koule tèt la.

Nou ka fè dòz sa yo, si n santi tèt moun nan anvi pati, oswa li anboulatcha, l ap pale pawòl melanje, oswa ou gen gwo depresyon. Kit pwoblèm lan mistik ou natirèl l ap ede w amelyore. Pa tann li two ta.

JAN L KA EDE TRETE MALADI NAN TÈT AK BENY SA:

Swiv opsyon sa yo sitou nan ka moun lan koumanse pèdi oswa pèdi bonsans li, nan ka l ta koumanse fou.

A) 1mye Opsyon:

Si moun lan malad nan tèt kèk jou oswa li grav, ou ka fè l fè konprès 9 fèy joumou an chak jou pandan 3 jou, epi sou 3èm jou a, kou w fin retire konprès la, ou fouye twou ou antere l, sou bouch twou a ou tou mete malad la kanpe epi w ba li beny sa pou ma yo tou tonbe nan twou a, epi w kouvri yo tout ansanm.

B) 2èm opsyon:

Ou ka fè beny sa tou lavèy, nan jou anvan, ou fè konprès avèk fèy joumou an ki sou paj la tou. Sa se yon beny ou ka fè pou kont li tou san w pa akonpanye l ak lòt dòz pou tèt. Ou pa oblije malad pou w fè l. Ou ka koule tèt ou espesyalman men ou ka benyen tout kò w ak menm beny sa. Lè w fini ou ka pilonnen ma beny yo ki tonbe atè a, mache sou yo tankou w t ap kraze yo menm jan w kraze tèt chaje a. Sa se pou ede w mantalman pran kontwòl ak fòs sou tèt chaje a. Ou eksteryorize l epi elimine li.


Si w vle swiv yon lòt opsyon nan trètman an toujou ou ka klike sou lyen sa pou jwenn li: Remèd Fèy Pou maladi Tèt: Tèt Anboulatcha ( Tèt Pati).

Nou ka fè dòz sa yo, si n santi tèt moun nan anvi pati, oswa li anboulatcha, l ap pale pawòl melanje, oswa ou gen gwo depresyon. Kit pwoblèm lan mistik ou natirèl l ap ede w amelyore. Pa tann li two ta.


Medikaplant

www.medikaplant.org

____________________________________

#Medikaplant | #Beny | #Tèt

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè