Medikaplant

Zo Kase: Yon Plant Pou Lè Zo Kò w Kase

Medikaplant.org

Zo Kase se yon Plant ki ka itil nan moman ijans tranblemantè / goudougoudou.

Se yon plant yo rele Zo Kase a nan peyi Ayiti. Men kèk ti detay sou li:

Non Syantifik: Boerhavia scandens

Sinonim: Commicarpus scandens

Anglè: Climbing Wartclub, Bush Spiderling

Nan remèd fèy tradisyonèl Ayisyen an, plant sa gen plizyè itilizasyon men n ap pale sou izaj li genyen zansèt nou yo te pran nan men endijèn yo. Yo te itilize l pou fikse pye kase ou bra kase, an n di yon zo kase jan non an endike a.

👉🏼. Pataje rapid vit pou ede moun andeyò n yo sitou ki pa gen aksè ak okenn èd ak sipò medikal ijan nan zòn yo.

KI JAN ANSYEN DANTAN TE KONN ITILIZE L?

N ap konpoze yon pat ki sanble yon pomad. W ap pile de twa ponyen jenn ti fèy Zo Kase; nou ka itilize fèy sèch tou si se li nou genyen. N ap pran 1-2 kiyè mayi moulen kwit; epi n ap pran yon ti amidon ki byen griye; melanje tout engredyan yo ansanm byen melanje pou w konpoze pat la.

Nou ka pran yon ti moso tach nou byen prepare pou sa oswa yon moso twal ki yon jan pwès ki ka sipòte pat la, w ap byen gaye pat la sou twal konprès la oswa po tach w ap itilize a, epi w ap bande pati manb ou zo ki kase a.

Nan ka grav kote aksè pou rive nan yon lopital atan pa posib oswa wout la twò long; li enpòtan pou n estabilize malad la si n kapab pandan n ap fè dilijans pou rive mennen l resevwa swen nesesè. Pandan n ap ankouraje tout moun ki afekte fè jefò wè yon pwofesyonèl sante nan ka ijans men plant yo toujou la pou pote n sekou nan ka ijans lè n pa gen aksè ak fasilite medikal yo atan.

___________///_______///_________///_______________

#Medikaplant | #Kase_Zo

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè