Medikaplant

BAB MAYI: Gwo Bout Remèd

Medikaplant.org

Non Kreyòl: Bab Mayi | Plim Mayi

Non Panyòl: Barba De Elote

Non Anglè: Corn Silk

Sispann jete « bab mayi » yo lè n ap bouyi ou boukannen mayi. Retire yo sere yon kote, se yon gwo remèd. Moun ki konnen se achte yo achte sa. Vin aprann kèk ti koze sou mirak bab mayi a ka fè nan kò w espestalman pou cheve w.

Jan nou wè bab mayi a sanble ak cheve a se konsa l bon pou cheve: repare domaj/chit, fè l parèt lis/swa etsetera. Men se pa yon vye pay li ye non. Se yon plant mirak. Se yon fib ki gen anpil avantaj, li chaje ak vitamin C, K, stigmastewòl ak sitostewòl, elatriye. Li genyen tou beta-kawotèn, riboflavin, mantòl, timòl, selenyòm, nyasin, ak limonèn, ak kèk lòt bon nitriyan.

Fason Nou Ka Konsome l:
Youn nan fason ki pi efikas pou itilize l se fè te ak li, sitou enfizyon (toufe/chode) oswa dekoksyon (bouyi pou 5-7 min). Pou ba l ti gou ou ka prije yon bò sitwon ladan l, ou ti siwomyèl òganik. Ou ka mete l nan yon bokal an vè, byen bouche l, epi pase l solèy pou yon bout jounen, apre sa mete l anndan kay la, ou ka sikre l ak siwomyèl, bwè 2-3 tas pa jou. Pinga nou abize te sa.

Kèk Benefis Bab Mayi Genyen:
– Depresyon: Te bab mayi a ede w konbat depresyon

  • Li bon pou sante kè w, li ede desann kolestewòl wo ak tansyon wo;
  • Li ede nan trètman maladi sik;
  • Pyè nan Ren: melanje l ak dèyè do oswa fèy chòche pou elimine pyè nan ren.
  • Se yon gwo anti-oksidan, anti-enflamatwa, li bon pou enflamasyon pwostat,
  • Li fasilite sikilasyon san atravè kò a.
  • Li amelyore dijesyon epi konbat obesite, moun ki vle kase vye grès yo.
  • Se yon dyiretik, li ede flòch kò a byen sitou elimine vye sipli dlo nan kadav kò a.

Kont-endikasyon:

Pa konsome l ansanm ak medikaman kont sik ak tansyon; antikoagilan, si w ansent tou. Pinga bwè te sa two ta ou imedyatman anvan w kouche.


Te ou tizann bab Mayi, se youn nan te ki fasil pou fèt e nou ta dwe ajoute nan routin te n ap pran chak jou. Kò nou ap remèsye nou pou sa. Gen anpil lòt avantaj lè nou konsome tizann ou te bab mayi, Ss k gen pou di sou plant sa nou p ap ka fini.

________///____________////_________///____________
#Medikaplant | #Bab_Mayi

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè