Medikaplant

Plant Kle Pou Trete, Detoksike, Rejenere Fwa n

Medikaplant.org

Non anglè = Kreyòl = Fransè =Panyòl

Chadwon

1) Milk Thistle = Chadwon = Chardon-Marie = cardo mariano/lechoso/de leche

Chadwon ede fwa a rejenere epi li pwoteje l kont toksin. Se yon antiyoksidan ki enpoze atè yo angoudi/vin di. Li ede lite kont adiksyon kleren ak ede trete maladi epatit (hepatitis).

Atichou

2) Artichoke = Aticho/Atichou = Artichaut = alcachofa/alcaucil

Tradisyonèlman yo itilize pou amelyore sante fwa a. Yo itilize l nan tretman dyabèt, sikilasyon san, li ede nan tretman ekzema ak emowoyid. Li ede konbat kansè sitou nan tete, li ka ede diminye move kolestewòl ak ogmante bon kolestewòl.

3) Dandelion = Pisanlit/Pisannit = Pissenlit = Diente de león

Pisanlit detoksike, sa vle di netwaye ak estimile fwa a pou elimine toksin. Li nòmalize tansyon epi li ede amelyore dijesyon. Li rich avèk sèl nitritif ak mineral vitamin.

Safran

4) Turmeric = Safran = Curcuma = Cúrcuma

Safran estimile sikilasyon bil nan fwa a epi dekonpoze grès nou konsome nan manje n ap manje yo. Se yon anti-enflamatwa ki bon anpil kont atrit (doulè).

Jenjanm

5) Ginger = Jenjanm = Gingembre = Jengibre

Li absòbe toksin. Li amelyore sikilasyon ak diminye nivo move kolestewòl. Li ede elimine noze, gaz ak konbat pwoblèm dijesyon. Li ede kontwole sentom grip.

6) Beets = Bètrav = Betteraves = Remolachas

Bètrav ede tonifye ak rejenere fwa a. Li chaje ak fè. Pou pil detay sou benefis plant sa, gade pòs nou fè sou bètrav sou Medikaplant yo. Se youn nan Sipèplant Medikaplant yo. Ou ka jis bwè yon vè ji bètrav konsa nan maten ou yon ti tan anvan w manje.

Bètrav

DIPLIS:
Gen 2 lòt plant kle nou ka ajoute nan lis sa: Schizandra berry (baya de esquizandra) ak Licorice Root (raíz de regaliz). Paske yo plis difisil pou nou jwenn ann Ayiti sitou, epi menm si n ka jwen yo sou nèt la, li pa fasil pou jwenn bon kalite òganik yo. Sou Medikaplant shop, n ap ka jwenn tout plant sa yo nan tan k ap vini.

Sa w ka fè?

a) Bètrav la ou ka jis bwè yon vè ji a konsa, pa melanje l ak rès yo si sèlman li ta anpoud ou te ka ajoute yon kiyè nan tas te a apre w fin prepare l pou bwè.

b) PREPARASYON: Aticho a ou ka boukannen l ou kwit li ou manje konsa tou, men tou ou ka achte l an poud pou w melanje ak lòt plant nou mansyone pi wo yo, epi konpoze yon te enfizyon oswa yon dekoksyon lejè, sa vle di pa bouyi l depase 5-7 minit. Si w jwenn plant yo frèch yo pi bon, men tou ou ka itilize yo sèch paske li pi fasil pou jwenn yo seche.

POZOLOJI: Bwè 2-3 tas melanj te sa yo pa jou, 1 tas ajen nan maten epi rès yo 25-30 minit anvan w manje.

Medikaplant gen pòs endividyèl sou chak grenn plant sa yo. Toujou pran ti tan pou gade lòt pòs nou fè sou chak plant an detay. Medikaplant prepare DETÒKS FWA sou demand pou moun ki vle nou prepare l pou yo. Kontakte nou pou detay sa.

_______///__________////________///________________

#Medikaplant | #Fwa | #Liver

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè