Medikaplant

TWA ZÒM FÒ

Medikaplant.org

Saisir « / Saisir « / 

Sekrè_Plant | #Aprann_Konnen_Plant_Yo

Men plant ki rele Twa Zòm Fò a.
Non Syantifik li se Stemodia durantifolia (L.) SW.
Non Anglè: White Woolly Twintip

Atravè mond lan yo pa vrèman konn itilize plant sa nan medsin tradisyonèl yo, yo plis wè l kòm yon dekorasyon ou flè ònemantal. Li konn gen flè de (2) koulè blan ak mov (lavand).

Ayisyen plis konnen l nan dimansyon mistik (beny, poud) men se yon plant medisinal puisan. Li ede trete dyabèt. Fanm ki gen pwoblèm règ ki p avle vini ou koule, règ ki pa regilye, ou ka konsome te fèy Twa Zòm Fò.

Se yon plant frajil, se konnen ki pou itilize l paske l gen sibstans ladan l ki frajil menm pou zannimo. Se konnen ki fè.

Medikaplant | #TwaZòmFò | #Dyabèt | #Règ | #Doulè_Règ | #Règ_Regilye

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
  • Comment (1)
  • Bonswa Medikaplant! Mwen ta renmen konnen koman pou yon moun itilize 3 zòm fò si gen pwoblèm règ ki pa vle koule nòmalman . Mèsi!

kite yon komantè