Medikaplant

Aba Kib Maggi: Itilize Epis Natirèl

Medikaplant.org

Aba kib Maggi, si w sou paj la w ap manje Maggi toujou ou merite baton, lè w malad n ap kite w gra la paske ou pa tande. Pa di m n ap diminye ni n ap kite apre bwat sa fini. Moun pa konn bay pwazon delè.

Epis se fondasyon manje, manje se premye medikaman pou kò a. Aprann epis yo, nou pa janm bouke poste sou epis natirèl ki se bon jan alikaman, sa vle di aliman ki tou medikaman. Si n aprann melanje epis, gen yon bann maladi nou tou trete yo epi nou fè prevansyon kont yo.

Kizin Ayisyèn lan vrèman bezwen panche sou kalite epis n ap prepare oswa itilize nan kizin nou paske majorite maladi k ap ravaje pèp nou an soti nan teknik ak fason nou prepare manje n ap manje plis manje nou chwazi manje yo. Rejim alimantè nou an manke rich malgre nou gen anplis plant-epis k ap gaspiye.

Konsèvasyon Epis Pou Fè Manje Pou Jere Sante nou

Yon epis seche ka ba w 2 zan oubyen plis tan toujou alèz, san pwodui chimik. Depi w pa mouye l, si l konsève nan yon bokal fayans menm se sa nèt. Seche plant yo nan lè anbyan se pa nan solèy non, epi pile mete la, w ap gen epis pou syèk. Li fasil pou n plante kèk plant-epis epi konsa nou rekòlte yo epi seche, pile pou konsève yo.

Èske n ka itilize teknik dezidratasyon pou plant-epis oswa fwi pou n fè epis?

Wi, gen anpil moun ki tilize teknoloji, dife, fou, recho, chofach oswa limyè solèy la pou seche (dezidrate) plant. Nou dwe evite twòp chalè pou seche plant yo rapid. Sa ap elimine anpil nan prensip aktif plant yo, pito w mize nan wout ou pote bon nouvèl. Seche yo nan lè anbyan, nan lonb, sou yon tab anndan lakay ou pa ekzanp ou galri w lè solèy ap desann. Pa ekspoze yo ak chalè èfrayè (airfryer).

Mèt kò ki pran swen kò. Yon sèl kò a nou genyen se sa ki lakoz nou genyen yon sèl vi. Si n vle pwoteje l ak alonje lavi nou, koumanse nan epis la. Epis se plant. Plant se Medsin Natirèl. Kèlkeswa kote w ap viv la gen epis ou ka plante anndan lakay ou oswa mete sou galri w ou bò fenèt ou tankou pèsi, ten, womaren (rosemary), bazilik, powo elatriye. Li sifi nou gen yon po oswa yon bout mamit nou fin itilize, mete anpe tè ladan l, olwa nou jete rasin ou rès plant-epis sa yo, nou ka replante yo. Gen anpil videyo sou Youtube k ap montre w kijan pou w plante epis sa yo. W ap manje natirèl, sante w ap amelyore epi w ap ekonomize lajan tou. Lavi w ap chanje.

Medikaplant

www.medikaplant.org

______///______///_________///_______________
#Medikaplant |#Aba_Maggi |#Epis_Natirèl

Fòk nou envite yon pil zanmi Like | Abòne (Follow) paj #Medikaplant lan pou nou sipòte travay edikatif sou plant nou yo.

Epis Sante
Se yon epis natirèl ki konpoze ak plant sèlman, zanmi nou, kolaboratris e youn nan gwo fanatik #Medikaplant, chèf Ingrid Alliance-Constant nan Pinch of My Cuisine pote pou nou. Se yon fanm total kapital.

Pase sou paj li a, sipòte biznis li, li gen anpil lòt pwodui natirèl li prepare sou enfliyans Kizin Grandèt jan ansyen jenerasyon nou yo te konn prepare manje.
__________________________
Healthy habit is a choice.
Your food is your natural medicine.
No GMO, no preservatives, no maggi, gluten-free.
Vegan, Vegetarian, Pescatarian...
https://www.pinchofmycuisine.com/products/epis-sante...
#foodies #foodiesofinstagram #organic #pescatarian #vegan #glutenfreelife #onlinestores #localorlandobusiness #pinchofmycuisine #caribbean
Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè