Medikaplant

TRETE TI KOWONA RAPID VIT

Medikaplant.org

Men ki jan pou w kwape viris Ti Nana k ap manje moun nan mond lan epi kanpe djanm rapid vit nan de twa jou:

ENGREDYAN:

1-2 Fèy lougawou + 1 ti branch (5) fèy Lila + 3-5 fèy ekaliptis + 1-2 branch ti bonm + 1 ponyen fèy doliv (pran l ak tout boujon flè si w jwenn) + 2-3 branch sitwonèl + 1-2 wonn sitwon + 1 bò zoranj si (prije ak tout po a, lage l ladan l) + 1-2 branch pèsi ak ten/seleri/womaren + 1 bout lalwa + 3-5 ti branch (7+) dèyè do + 1-2 ti moso jenjanm (pile ou graje, gen moun ki pa ka pran l) + 3 klis kanèl, 3 grenn pwav+ 3-5 klou jiwòf.

ENSTRIKSYON | METÒD PREPARASYON:

1) Mete yon dlo bouyi,

2) pile/graje jenjanm nan, ak tout kanèl la +pwav la, mete yo nan dlo k ap bouyi sou dife a,

3) Aprè sa, kite yo fè yon ti bouyi pou 3-5 minit;

4) Ajoute chak fèy yo youn aprè lòt nan dlo dekoksyon an (te a); mare branch sitwonèl yo an ne tankou lasèt soulye.

5) Epi pandan te a ap bouyi, koupe ti moso lalwa, retire pikan ki arebò l yo epi answit ajoute l ladan te a.

6) Lese te a bouyi pou 7- 10 minit. Pa depase 15 minit.

7) Retire l sou dife vide nan tas ou veso, pa pran ma yo. Bwè 3 tas chak jou; swa ak siwo myèl, oubyen yon ti sik wouj oubyen melas oswa siwo kann.

Meyè fason pou trete viris la rapid se pi bonè. Depi w santi sentom yo se atake l. Epi fè prevansyon, verifye pòs nou te fè sou prevansyon an pou w pwotejè tèt ou ak amelyore sistèm defans kò a; klike la: https://www.facebook.com/…/a.107505224…/205599634525587/

Dòz sa pa pa pou fanm ansent ou ki ap bay timoun tete oswa timoun ki poko gen 5 ane. Pou dòz k ap ede fanm ansent anba kowona, verifye sou sit la nan seksyon Dòz ak Fòmil la pou w ka jwenn sa ki apwopriye pou ou a.APRANN FÈ JI PONCH KONT NEMONI ak KOWONA, Klike sou lyen sa:
https://www.facebook.com/page/107500827668802/search/?q=ji%20kowona

_________///_________///________________///_________________

#Medikaplant | #Ti_Nana | #Kowona | #Remèd_Lakay | #Medsin_Tradisyonèl | #Remèd_Fèy | #Ayiti | #Kreyòl

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
  • Comment (2)
  • Dòz pou tinana sa m fè eksperyans ak li m garantiw m poko janm wè yon te efikas konsa kont yon epidemi anraje,se tretman yon jou wi rapid vit,twa ti tas sifi.Chapo ba pou ou Vye Ewòl nap kontinye vizite paj la aprann e pratike.respè👏🏿

kite yon komantè