Medikaplant

Te Gwosès | Fètilite: Sitou Si Twonp Bouche

Medikaplant.org

Pou Fanm Twonp Bouche ki po ko janm ansent men Ki vle ansent:

➡️ Fini fè dòz #2 Twonp Bouche a epi apre sa w ap fè dòz sa la, men ou ka fè sa tou anvan si w pa ko jwenn engredyan pou lòt dòz la, sa pa pwoblèm:

👉 ENGREDYAN:

PREPARASYON:

Safran + Jenjanm + Pwav Ginen + Kanèl + Sitwonèl + Wonn po sitwon

– Si fanm nan poko janm fè timoun menm li ka mete 1 lit dlo bouyi; pile 2 bout safran ak 2-3 bout jenjanm + yon ti kal pwav Ginen + 3 bout kanèl + mare 2 branch sitwonèl tankou ne nan tèt tifi, w ap lage nan melanj lan, epi ajoue 1 wonn po sitwon lnan resèt sa tou. Bwè te sa 1-2 tas pa jou kou règ ou apenn fini jiskaske ou koumanse ovile. Epi fè bagay nan peryòd pou w ansent lan.

Anvan ou pran dòz te sa, li enpòtan pou w fè Dòz Fanm Djanm lan, gade nan Bibliyotèk la anba Dòz ak Fòmil oswa chache li nan kazye rechèch la.

DIPLIS:

Chak swa masaje anba vant ou ak lwil maskreti 1-2 mwa pandan n ap pran dòz yo epi pran vitamin C natirèl, men nan kèk plant nou ka jwenn yo: zoranj, tomat, kiwi, pwavwon (gwo piman dous | sweet peppers), bwokoli, Ti chou Brussels yo, kiwi ak anpil lòt ankò…lè se yon enfeksyon rabi ki bloke twonp yo, li enpòtan pou w konsome lamanjay ki chaje vitamin C, anpil fwa si w byen konsome sa sèlman te ka deloke twonp yo pou ou san gwo jefò.

_____________///______///_______///__________________

#Medikaplant | #Te_Ansent | #Twonp_Bouche |#Dòz2 | #Dòz1➡️

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè