Medikaplant

Krèt Kòk: Yon Plant Chèlbè

Medikaplant.org

Non Syantifik: Heliotropium indicum

Lòt Non: Gen lòt zòn ki rele l vèvenn krèt kòk oswa vèvenn pyan oubyen zèb pyan, zèb malen, krèt kòk zenn.

Ann Ayiti, izaj plant sa limite prèske ak trètman maladi je tankou katarat, gòj fè mal, lalwèt tonbe, amigdal, elatriye, ji fèy yo lè w pile yo pou geri maleng ou blese, sikatrizan move move; men poutan ji fèy sa ka fè mirak nan plizyè depatman; tout kò plant lan bon kont emowoyid.

Krèk Kòk pa vle wè vye grip/rim, malarya menm se gwo lennmi l, enflamasyon nan ren (pa senti nou non), li jere eksè (lè w gen twòp) asid irik nan kò n, depi w chofe dlo vide sou flè a, toufe l pou 7-10 minit ou tou gen yon sidorifik efikas nan men w zanmi m.

M p ap janm ka site tout byenfè plant sa. Li trete yon dividal sentòm ti nana nan yon ti tan.

DOZAJ

Dozaj estanda pou fèy yo jeneralman se 30g (frèch) | 25g (sèch) + 1 Lit dlo, bouyi 7-10 min. Filtre epi baton. Men sa ka varye lè w ap itilize plant lan ak lòt plant. Chaje dòz nou ka konpoze ak plant sila.

Èske n te konn plant sa deja? Osa wè l bò lakay nou? Si w jwenn li fè foto l, epi voye l pou no nan Medikaplant oswa postè l anba pòs la, epi di nan ki zòn ou jwenn li.

______________\\\\\\_________||||_____

#Medikaplant | #KrèkKòk

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
  • Comment (1)

kite yon komantè