Medikaplant

EKALIPTIS: Yon Plant Enpòtan Nou Dwe Konnen

Medikaplant.org

Ekaliptis se pa yon plant anpil moun konnen ann Ayiti men gen pyebwa sa toupatou. Yon gwo plant konsa nou ta sipoze plante l epi plis valorize l. Se youn nan plant kle nou te pwopoze pou trete kowona, sinizit ak pwoblèm respiratwa.

Si w nan espas frankofòn chache l sou non Eucalyptus, Gommier bleu ( Fransè); Ann Anglè chache Eucalyptus, Southern Blue-gum oswa gade diferan non ki sou foto ki poste pi ba yo. Panyòl yo vann sa anpil, chache l sou non sa Eucalipto. Si w gen difikilte jwenn li ou konnen sou ki non pou w chache l nan yon peyi ou zòn sou latè, w a fè m konnen sa, m a ede w.

Gen plizyè kalte ekaliptis:

Gen anviwon 600 diferan espès EKALIPTIS, ou kaliptis (Eucalyptus globulus Labill), se konenn pou n konnen ki kalite nou bezwen pou pete fyèl Kowona. Se youn nan pi gwo zam defans nou dwe gen nan men nou. Varyete k pi popilè Ayiti a bon pou n frape granmoun nan. M te pale de ekaliptis deja, m p ap pale long. Se youn nan plant ki fasil pou n jwenn. Se yon Mèt Plant li ye nan lis mwen paske li ka fè mirak anndan kou deyò. Lè n ap jere moun ki soufri maladi sik e ki gen Ti Nana, nou pa dwe kite ekaliptis la dèyè. Lènmi grip, rim, tous li ye. Anti-dyabetik, kont malarya, pwoblèm fwa, sinizit (fè vapè ak fèy la toufe), bwonchit ak opresyon li pa jwe ak sa yo, netwaye pwòp vwa respiratwa yo, jere doulè lestomak; se youn nan mèt plant si w ap lite ak maladi sinizit; se yon sikatrizan tèt chaje tou.

Pou dozaj plant yo toujou revize pòs m te fè sou dozaj la. Pou ekaliptis la, ni fèy frèch ni sèch ni lwil esansyèl la tout se zo bagay.

Pou pwoteje oubyen bòne kò n, fanmi n, ak zanmi n kont viris limenna yo rele kowona (Ti nana) a oswa Ti Lafyèv Kraze Kò Ayisyen an, men yon dòz fasil pou fè: Ekaliptis + 1 ponyen Tibonm + 3 branch sitwonèl mare an ne + 2-3 moso jenjanm ak safran graje + 1 ti bout lalwa + 3 bwa kanèl +1 moso zoranj si oswa 1 wonn sitwon + 1 ponyen Fèy/boujon flè doliv (moringa) se baz la, swivan lòt sentòm ki prezante yo, nou bati sou baz sa. Se trap de. Si ka a pi grav, ale sou paj #Medikaplant lan aplike fòmil nan pòs « ABA TI NANA: DÒZ POU KWAPE VYE VIRIS LA » sou lyen sa https://www.facebook.com/…/a.107505224…/195247838894100/

Si n kite Ti Nana mete nou atè, se nou ki vle! Pa bliye aplike tout prensip pwotokòl otorite yo pibliye yo epi nan ka w bezwen konsiltasyon kontakte doktè w oswa pwofesyonèl sante ki pi pre w la.

Nan pòs sa, n ap jwenn foto kèk espès ekaliptis ki plizoumwens popilè. Si w genyen plant sa oubyen ou gentan achte l epi ou vle verifye si w gen bon zouti a nan men w, tape non l nan Google oswa voye foto a ba nou, oswa poste l anba pòs la. Met granmoun sou nou ayisyen. Plant yo la pou sove n lè n an danje.

–> Pa bliye Like | Abòne ak Pataje paj #Medikaplant lan pou ede plis zanmi ak moun konnen puisans medisinal plant nou yo.

_____________///_______///_________///_______________

#Medikaplant | #Remèd_Fèy | #Ekaliptis | #Ayiti | #Konnen_Ki_Fè

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
  • Comment (1)
  • Bonswa ton Vye mw espere,mèsi paske a chwazi pataje ak nou konesans ou.
    Svp se kijan mw ka itilize fèy ekaliptis la pou sinizit?

kite yon komantè