Medikaplant

Beny Giyon, Dyòk, Devenn ak Beny Chans

Medikaplant.org

Beny Giyon/Dyòk/Devenn ak Beny Chans: Kwape Vye Aktive Bon Enèji

Sa se 2 fòmil beny nou ka fè pou nenpòt timoun move lawon « dyoke » nan men nou. Nenpòt granmoun ka pran beny sa yo nenpòt jou. Beny yo se metòd terapi natirèl ki efikas se pa koze mistik, se medsin tradisyonèl, richès lanati.

Beny dyòk | Beny Anmè (#1) Kwape Move Enèji: Fè menm Beny sa Pou Giyon ak Devenn

– Nan yon kivèt blan, vide anpe dlo frèch oswa dlo lapli epi vide 3/4 dlo lanmè ladan l, w ap ajoute fèy sa yo ladan l men ou pa oblije gen tout, nou jis ba w yon lis ki konplè: 3 ponyen fèy pwa kongo + 3-7 branch amwaz oswa absent + 3 ponyen pèsi + 3 moso lalwa.

– Ajoute yon 3-7 dan lay + 7-14-21 grenn klou jiwòf + 3 ti gout kleren + 3 gout lwil maskreti oswa lwil doliv + 3 ponyen grenn sèl. Si w vle monte pi wo lage 3 ti bout bwa metsiyen beni ou vyolèt, ak bwa pini oswa sèd, bwa kaka nan beny lan. Si l nesesè e sitou nan ka ti gason, ou ka ajoute ti tak pipi manman li nan beny lan. Fwote ak melanje engredyan yo byen. Lese beny lan repoze pou yon ti tan. Benyen timoun nan oubyen moun k ap pran beny lan soti nan tèt ale nan pye l. Itilize yon ti moso savon lave (san lave) sa vle di, ki poko itilize. Pa kite dlo a tonbe nan je timoun nan paske l ap boule l. Tou jete l ak ma beny lan. Mete rad pwòp apre ou fini benyen l. Li preferab pou w netwaye chanm e chanje dra ak sak zòrye. Beny sa ka fèt a midi nan bon solèy. Nan kèk ra ka ou ka ba li l a minwi tapan si gen gwo pèsekisyon movesije.

Beny Limyè | Beny Dous | Beny Chans (#2) Aktive Bon Enèji:

Nan demen maten, solèy levan, w ap prepare beny sa

Dlo frèch + 3 gwo ponyen fèy bazilik + menm kantite lay, jiwòf, kleren beny #1 an + 3 ponyen pèsi + 3 flè joumou (si w ka jwenn) kèk gout pafen santi bon (li ka florida si w genyen ou lòt pafen w sèvi), 3 kalite pafen diferan ou plis + 1 ponyen grenn sèl + 3 gout lwil sent oswa lwil dewoz. Benyen l ak yon nouvo bout savon lave san lave.

– Yon Granmoun ki pran beny sa ka bwè yon tas te balizik + siwomyèl (siwo kann | rapadou) nan aswè anvan l kouche, w ap fè bèl vwayaj atravè rèv ou. Pwòp tèt ou ap baw limyè pou w konprann pi byen kote w gad.

DIPLIS:

Men yon lis lòt plant ak tout dozaj yo, ki bon pou beny devenn si jwenn nan yo ou ka ajoute nan beny dyòk la: 3 fèy kafe + 3 fèy lougawou + 3 fèy tabak + 3 pye oswa 1 pake siv + 3 fèy kalbas + 3-7 fèy konkonm zonbi. Nenpòt fèy ou manke ou ka ranplase l ak fèy Ave (yo konn rele l Anamu oubyen Mal Pouri); ou ka itilize fèy Manyòk Anmè tou. Asowosi (yèsken) oswa fèy Bwa Chèn, fèy Monben Bata ou fèy Kapab, fèy 3 pawòl, fèy Sousi oubyen fèy Gate sa fèy vèvenn bon tou.

Nou pa oblije jwenn tout fèy yo pou fè beny sa. Depi n gen 7 ou 9 plant omwen nou ka fè beny lan Ayiti ou lòt bò dlo.

_________/////_________//////__________________

#Medikaplant | #Beny_Limyè | #Beny_Dyòk |#Beny_Dous | #Beny_Anmè

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè