Medikaplant

Dòz Tradisyonèl #1 pou ede trete Èni:

Medikaplant.org

Se yon dòz jeneral pou ede moun k ap soufri ak èni. Men gen plizyè tip èni, majorite ka yo ou ka bezwen fè yon operasyon pou ranje sa. Diskite opsyon ou yo ak doktè w oswa yon pwofesyonèl swen sante anvan w pran yon desizyon. Li enpòtan pou ale lopital, remèd fèy la vini apre yon bon dyagnostik.

ENGREDYAN:
Melis, Kamomil, chyendan, mant pwav (peppermint) oswa tibonm.

PREPARASYON:

– Bouyi 1 ponyen zèb chendan pandan 7 minit nan 4 mwayèn gode dlo (1 lit), vide te a nan yon tas epi bwè tas sa ajen bonè nan maten anvan w manje. Fè l 15-21 jou; an menm tan w ap fè dòz sa:

Non syantifik Lippia Alba

– Bouyi 1 ponyen nan chak fèy sa yo: melis, kamomil, mant pwav oswa pwavre (Peppermint), si w pa jwenn mant pwavre ou ka itilize varyete mant nou rele Tibonm lan ann Ayiti. Bouyi melanj sa nan 2 gode dlo pandan 5-7 minit. Bwè 1 bèl tas apre premye manje w manje pou jounen an. Fè menm dòz sa yo an menm tan pandan 15-21 jou.

Grese fè chou ak lwil maskreti, chofe l epi depoze l sou pati ki gen èni an sitou lè l fè boul soti. Ou ka pile fèy Chou a, e tou melanje l ak grenn de Lin (flax seed), w ap konpoze yon pat ou depoze sou li. Si w pa grenn de Lin ou ka fè l san li oswa itilize fèy seleri nan plas li. Ou ka konpoze pomad ak lwil maskreti, militon graje ak po, 1 ponyen sèl, plis seleri oswa Chou, chofe sou dife pou byen melanje, ou ka ajoute yon pris Poud kafe, pou pase sou li pa deyò.

Dòz sa yo aplikab pou prevansyon kont èni men w ap pran yo an kantite modere pandan de twa jou, ou ka repete routin lan chak 2-3 mwa. Asire w bwè dlo, Kenbe kò a idrate ak bon alikaman, detoksike ak nouri san w.

__________\\\\\\\_________\\\\\\__________

#Medikaplant | #èni

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè