Medikaplant

KÒK MÒL: Ou Pa Ka Mòl

Medikaplant.org

#Aprann_Konnen_Plant_yo

Non: Kòk Mòl

Non Syantifik: Physalis angulata L.

Lòt Non: Batoto

Non franse: Coque molle – Battre autour – Petit poc-poc – coqueret – coqueret anguleux

Non Anglè: Angular winter-cherry, Balloon-cherry, Cut-leaf Ground-cherry, Gooseberry, Hogweed;

Fwi a chaje asid sitrik + vitamin C, li gen beta-karotèn ak vitamin. Ni fèy ak ni rasin nan se gwo zouti medisinal; li voye lafyèv ale rapid. Se yon mechan advèsè kont pyè nan ren. Plant lan se yon relaksan; li se yon dyeretik tou (li fè w pipi anpil). Enfizyon an bon trete malarya, maladi fwa tankou epatit, rimatis. Li gen sibstans ladan l ki abòtif (si w ansent ou riske pèdi timoun lan).

ATANSYON: Pa manje fwi a twòp paske l ap ba w tèt vire epi depi w gen dyare ou dwe rete lwen fwi sa.

Si w fè enfizyon (vide dlo cho toufe) ak fèy lan, l ap ede w trete endijesyon, nefrit, lafyèv, gonore. Si moun nan gen dyare pa ba l fwi a, pile fèy la li ba w yon ti ji, gwo tonton remèd je, men mande espesyalis anvan wi, kont malarya a ou ka mete de branch amwaz (byenke amwaz pou kont li ka trete l). Kòk Mòl la bon kont enfeksyon nan sobèbè (pati prive) medam yo.

Dozaj Estanda:
Dozaj estanda pou fèy yo jeneralman se 30g (frèch) oswa 25g (sèch) + 1 Lit dlo, bouyi 7-10 min. Filtre epi baton. Men sa ka varye lè w ap itiliz plant lan ak lòt plant.

Gen twòp koze pou pale. Alòs mesye yo ka pè plant sa akoz non li genyen an, men ti mesye pa enkyete nou. Li p ap fè zouti nou mòl. Nou ka pran plant sa san danje pou depatman anba n.

……..

___________///_________///_______///________________________

#Medikaplant | #Kòk_Mòl | #Rasin | #Ayiti | #Remèd_Fèy

Fòk nou envite yon pil zanmi Like | Abòne (Follow) paj #Medikaplant lan pou nou sipòte travay edikatif sou plant nou yo.

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè