Medikaplant

SAFRAN (Turmeric) Vs. SAFWON (Saffron)

Medikaplant.org

Safran ak Safwon pa menm plant lan. Yo konn rele tou de “safran”. An n gade byen diferans lan. Pinga nou konfonn safran (timerik, koukouma) ak plant yo rele « saffron » an Anglè. Se vre tou 2 se de gwo plant mirak men yo se 2 bagay totalman diferan.

SAFRAN: Sa n gen Ayiti a, se li yo rele turmeric, curcuma a; non syantifik li se « Curcuma longa« , li gen anpil lòt non tankou Curcuma, Safran des Indes, Safran calédonien, Safran des îles, Safran de montagne, Curry, Safran du pays, Faux safran, Safran, elatriye. Se youn nan pi gwo plant mirak ki gen sou latè. Li nan lafanmi jenjanm (Zingiberaceae) yo. Se engredyan prensipal ki nan poud Curry nou renmen fè manje a (si w gen safran-koryand-jenjanm-piman, ou seche epi fè melanj poud la, ou ka menm ajoute lòt epis sèch ou deja gen poud Curry). Curcumin (kikimin) se yon konpoze fitochimik natirèl ki gen nan safran an (Turmeric/Curcuma) a.

Safran se gwo zam, pami byenfè l yo: anti-anflmatwa, anti-oksidan, fè prevansyon, ak gen potansyalite trete kèk kansè, depresyon, atrit, gratèl, maladi kè ak sèvo, kolestewòl…Tafyatè m yo pa neglije mete de twa bout nan boutèy kòs la. Dènyeman m te ban n jan Endyen yo fè Te Dore (Golden Milk) ak safran an. Safran an se zam ou dwe genyen nan moman Ti Nana (ti jwèt non nou bay Kowona) a balize la. E sitou lè Ti Nana fin pase sou ou, ou dwe ne gen zam frajil sa nan kabinèt nou. Dozaj la enpòtan. Si n ap pran l kòm medikaman, n a mande si n vle. Nòmalman, 2-3 X jou, apre yon 2-3 mwa ap frape, nou ta dwe pran yon brek ladan l kèlkeswa sa nap jere ak li a. Yon dozaj pa jou ki nòmal daprè OMS se ta 1.4 mg/L (0–3 mg/kg) of pwa/mas kò w. Yon ti poud pwav nan te safran an, ede kò w absòbe l pi rapid pi byen.

SAFWON ou KWOKIS | SAFFRON (ann Anglè): Sa se pou moun USA yo sitou, an panyòl yo rele l « Azafrán« , se yon ti filaman ki soti anndan flè yon plant ki rele kwokis, yon bèl flè lila mov (non syantifik l se Crocus sativus), yo rele saffron crocus oubyen autumn/italian crocus nan lang anglè, men an fransè yo konn rele l Safran cultivé, Crocus cultivé. W a chè pa w, si y ap konte pri/gram li peze, se plant ki pi chè sou latè. Se yon ti fil tou fen yo retire anndan flè « crocus » la epi w a malè pa w. Li fè manje gou e santi bon men tou se yon remèd puisan. Fè atansyon ak plant sa wi, dozaj la enpòtan, li ka toksik si n pa jere l.

Medikaplant

www.medikaplant.org

_______________///__________///_____________///______________

#Medikaplant | #Saffron | #Safran | #Turmeric |#Curcuma

Lè w pataje ou ede moun | Lè w mande yo Like ou Follow paj la ou sipòte travay n ap fè a. Si w santi l nesesè ban n lanmou an.

Medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè