Medikaplant

PYAS: Remèd Fasil Pou Elimine Pyas Nan Tèt Rapid

Medikaplant.org

Nan Medsin Fèy Ayisyen an pyas se youn nan bagay nou trete pi fasil, pi vit, epi pi byen. Sispann gaspiye pil lajan nan vye medikaman ki p ap mache. Si w pèdi espwa, remèd fèy ap ba w lapè. Pa kite tèt timoun ou yo fin peri. Efase pyas la kou poud lakrè. Sèlman 5 engredyan w bezwen ak anpe dlo.

ENGREDYAN:

Bikabonat + Sitwon + Lwil Masketi + Lalwa + Savon Lave

ENSTRIKSYON | APLIKASYON:

Melanje yo ansanm pou l vin bay yon krèm. Pase melanj bikabonat ak sitwon an nan tèt la kote ki gen pyas yo. W ap pase l chak jou jouk ou efase pyas yo nèt. Yo p ap dire.

Enpòtan 👉 Anvan yo pase remèd la:

Bouyi yon dlo mete yon ti lwil masketi ladan l plis yon ti lalwa epi lave tèt la ak savon lave san lave (sa vle di ki poko itlize).

Si l posib, fè koupe cheve a nan pati ki enfekte a pou aplike krèm nan, pou l ka byen chita sou pyas yo.

P.S. Li bon pou ni fi ni gason. N ap tann temwanyaj ou.

👉 Pataje pòs la pou ede plis moun jwenn solisyon. Pa sere l pou kò w, gen moun ki fin fou ap chache solisyon sa.

____________///_______________////________________///_________________

#Medikaplant | #Pyas | #Bikabonat | #Sitwon | #Lalwa | #Lwil_Maskreti | #Savon_Lave

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè