Medikaplant

DÒZ POU PRAN SWEN BOUBOUN

Medikaplant.org

Prevansyon Maladi ak Swen Bouboun | Kèk Enfeksyon | Pwoblèm Règ | Move Odè | Emoraji | Twonp | Doulè Règ | Gratezon | Pèt | Ekoulman | Règ pa Vini oswa pa Sispann Koule.

Sa n ap fè menm?

ENGREDYAN: Fèy Maskreti Vyolèt – Tibonm – Fèy Pwa Kongo Mapou (sa ki fè touf/gouf ti fèy epi l ponmen, yo pa donnen) – Fèy Gwayav – Fèy Twonpèt

Pataje | envite zanmi Like & Abòne ak paj #Medikaplant lan.

ENSTRIKSYON: W ap mare 7 pake ki gen tout engredyan sa yo reprezante, ajoute yon ti grenn sitwon inosan nan chak pakè lè w ap bouyi yo chak jou jiskaske ou rive sou 7 jou.

Bouyi pandan 10-13 minit, yon pake fèy; mete dlo pou kouvri tèt li; w ap bwè l tout jounen kòm tizann, se li w ap bwè pou dlo pandan toutan w ap fè tretman an…Ou ka ajoute ti priz sèl tou piti pou ba l gou. Anvan w ajoute sèl pran nan sa w fin bouyi a, pou w fè twalèt de ba ou chak fwa w ap fè twalèt de ba w; se ak dlo bouyi sa w ap sèvi. Men pinga mete sèl nan sa w ap fè twalèt de ba w la pou ti bouboun nan pa vin fad (atansyon, pa detwi flò sobèbè a, ni debalanse Ph la). Gason k ap swiv tretman sa, dwe tranpe tout pati prive yo (ni sosis la ni 2 boulèt yo) nan melanj sa (san sèl) pandan de twa minit. Fè twalèt deba yo ala gason, an mòd tòg. Bwè menm dozaj ak fanm yo, 3 tas pa jou. Pa taye toutan w pa fin trete. 7 jou pa ka touye nou ti m esye.

Fè sa pandan 7 jou, pinga taye nan moman w ap fè trètman sa. Epi w ap vin 9 kou 9 pwen. Epi ekri nou detay sou rezilta yo pou nou fè suivi si egen ti mankman. Si w trete tèt ou se pou w trete tou moun w ap mete men ak yo a, tout moun k ap ba w swe alawonnbadè. Sinon youn ap reenfekte lòt ankò. Plis moun nou genyen plis pwoblèm pou nou. Sa n deside fè menm?

Pa bliye mete kapòt oswa gen yon sèl patnè fyab ou pa plimen menm. Ak ki kè! Ban n sadik.

________________///____________////____________________///_____________________

Medikaplant | #Enfeksyon_vajinal | #Lavman | #Remèd_Fèy | #Medsin_Tradisyonèl

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
  • Comment (1)

kite yon komantè