Medikaplant

Pwazon Asenik: Ki jan pou w trete l si w kontamine

Medikaplant.org

Se konsa lè moun ekspoze lontan nan asenik. Sou foto a se kèk ka moun Bengladèch. Gen nan rejyon dlo a kontamine anpil, Ayiti menm se diri nou a ak kèk lòt pwodui. Raple nou, depi kèk tan etid montre asenik bay maladi kadyovaskilè ak kansè.

Si w anpwazonnen nan asenik men kèk bagay ou ka fè:

  • Anvan tout bagay tout moun ki konn manje diri pèpè miami yo Ayiti ta dwe pran yon detòks jeneral men koumanse ak yon Medsin lavman. W ap jwèt lòt dòz detòks sou paj la, w ap bezwen netwaye san w, ren w, fwa w tou. Yon bagay fasil ou ka fè, fè yon rejim manje fwi ak legim (fèy, 🥗 salad) sèlman, pandan 7-14 jou; san vyann ak lòt pwodui animal, san lèt ak pwodui letye, manje yon zoranj chak jou pandan 7 jou omwen. Manje 🍉 melon ak fwi dlo sa ki gen grenn, fwi bè (berries) bon anpil men domaj Ayiti se liks.
  • Nan ka moun lan anpwazonnen fatalman e grav: asire w fè malad la vomi 🤮 se premye etap la, gen plizyè jan w ka fè moun vomi, ou ka ba l poud moutad nan yon vè dlo ou ka fè l ak lòt plant, men nan ka asenik sa w ka fè pi rapid se mete 1 priz (anviwon 1 gram) silfat soud nan 3/4 vè dlo ba viktim nan bwè rapid. Ansyen metòd yo itilize nan medsin natirèl la se bay malad la chak yon espas tan done 1 kiyè manyezi (magnésie) melanje ak ti dlo. Li enpòtan pou ou chofe yon tas dlo lè l redui demi tas melanje li ansanm avèk 1 glòs lwil oliv extra vyèj (extra virgin olive oil). Bay malad la bwè l. Se konsa ansyen nan domèn nan konn fè l. Si w pa gen lwil doliv ou ka preoare yon lòk ba li.

Medikaplant
www.medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè