Medikaplant

Kèk Pwoblèm Po Nan Men ak Pye: Po Sèk, Riyèl, Zanpoud, Kò, Kòn,

Medikaplant.org

Fè diferans ant riyèl (crevasses), zanpoud (callosités/calus an fransè, callus an Anglè) oswa kòn (corne); gen kò nan pye tou (cors) epi gen po sèk ki dezidrate.

  • Po pye dezidrate a fasil pou idrate l ak lwil maskreti, gen moun ki melanje l ak pomad petroleyòm men li pi bon pou melanje l ak bè kariti, oubyen lwil damand dou ak lwil kokoye oswa gwo bè ou mantèg, rezon pomad yo konn gen sibstans toksik ladan yon ki pa bon pou kò n.

  • Zanpoud nan men oswa kò nan pye ou ka trete yo ak fèy vèvenn vyolèt plis ze poul peyi, ou ka itilize sa ze w jwenn kote w ap viv la. W ap kase 1-3 ze swivan kantite kò w bezwen trete a; w ap separe jòn ze a ak blan ze a, se blan ze a ou bezwen, ou ka fri jòn lan w manje apre si w ka manje ze. 😂 Pran blan else a mete nan yon bòl; w ap pile yon men fèy vèvenn frèch byen pile fen pou fè ma. W ap melanje blan ze a ak ma ak tout fèy vèvenn pile a byen melanje. Brase yo ansanm. Lave kò a pou dezenfekte l, epi pase pomad natirèl sa sou li chak jou lè w fin benyen e sitou aswè anvan w kouche. Fè sa pandan 2 semèn, l ap geri. Pa tann zanpoud yo pete, si yo pete ou ka ne trete yo fason sa men y ap geri pi vit ak opsyon nimewo de a.
    Opsyon #2: Si w pa konfòtab ak sant kri a ou ka melanje ma vèvenn pile a ak yon 3 kiyè lwil maskreti. Fè ti chofe yo tou lejèman pandan w ap brase yo pou byen melanje ansanm. Men se anvan w melanje l ak blan ze a pou w ta fè sa paske ze ap fri nenpòt ti chalè. Premye opsyon an ou senp, si w ka fè l senp kenbe l senp san lwil maskreti a. Lè w fin geri w a pase lwil maskreti pou bay po a konplèks yon orijinal li nèt.


Riyèl nan pye (crevasses)
MedikaPlant poste dòz pou trete sa deja nan fason Medsin Tradisyonèl la konn fè l depi syèk. Ou boukannen po bannann. Nenpòt po bannann ka fè l: misye, pouyak, gòsbòt/poban, bannann lougawou elatriye. Pile chabon po bannan sa w ap pase nan fant riyèl yo nan pye a. Ou ka toujou melanje l ak lwil maskreti pou yon aplikasyon pi agreyab.

Medikaplant
www.medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè