Medikaplant

Pran Swen Tèt Nou: Pa Ret Tann Nou Pete Kouri

Medikaplant.org

Tretman tèt avèk plant natirèl pou geri moun ayisyen yo fè fou nan mistik.

 • Lè moun lan bay siy yon moun bonnanj li oswa tèt li faya, sa vle di l koumanse pa fè sans Lè l ap pale, veye moun lan, chache trètman, pa kite l rive nan stad pou l gentan pete kouri pran lari. Sa pi grav.
 • Si n santi tèt nou menm oswa yon moun nou konnen ap pati oswa chaje, nou anvi pete kouri, chache èd rapid. Sa k pi efikas ak fasil la, se ale sou Medikaplant oswa sou sit entènèt la epi tape Maladi Tèt l ap ba w tout pòs nou pibliye sou sa epi w ap aplike dòz yo rapid vit. W ap tounen nòmal.
 • Depi l deja pete kouri pran lari se pa tout moun ki ka trete l. Ki ka trete kanmenm, se konnen ki fè. Men, depi l te deja pran lari a l ap fasil pou l fou ankò menm si se apre 10 ane, oswa tèt li pi fasil pou loke. Ayisyen renmen di, l ap manke yon paj.
 • Pran swen moun yo, pi bonè se gran maten.
 • Gen plizyè plant nou itilize nan kalite trètman sa yo, genyen ou p ap janm jwenn piblik la, ou pa VIP, 😂 n ap wè po enfizyon kalalou a, n ap wè yon fèy rache k ap tranpe nan kleren blan nan yon bòl blan; n ap wè fèy joumou pile ak grenn zanmorèt melanje ak lwil esansyèl 5 lòt plant tèt. Sa se etap 1 nan pwotokòl trètman maladi foli yon ka ki te pran lari e gentan dòmi deyò, fanmi pa konn kote moun sa te gentan alèz. Nan ka sa yo fòk ou k lokalize moun lan, epi fè tounen lakay li vin jwenn fanmi l. Sa yo tou ou ka fè si w konnen jan pou manipile plant ak lanati
 • . 😂 Zòzòyè p ap konprann pati sa.
 • Gen dòz pou koule tèt ak fè konprès tèt sou Medikaplant.org. Kote parese, aplike dòz yo epi w ap deja fè premye pa yo anvan sa twò
 • ta.

MedikaPlant

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
 • Comment (1)
 • Christophe dit :
  Votre commentaire est en attente de modération. Ceci est un aperçu, votre commentaire sera visible après sa validation.
  Ki dòz ki bon lè m9un nan gen malkadi Ou byen krizkadjak

kite yon komantè