Medikaplant

Ilan-Ilan: Yo Gwo Plant, Rèn Tout Pafen

Medikaplant.org

Non syantifik: Cananga odorata
Kèk lòt non: Ylang-ylang, Cananga Tree

Nou te bay yon beny fen ane ki gen plant kle sa ladan l: ilan-ilan. Anpil moun t ap di yo pa janm tande pale de li deja. Ebyen se sou #Medikaplant ou ye, w ap tande non kèk plant ou pa janm konnen deja, w ap dekouvri sekrè yo. Ilan-ilan ka fè mevèy nan nenpòt beny lan sitou beny Limyè, deblokaj, bon enèji oswa pwoteksyon. Se boujon ak flè a ki santi bon konsa. Lè l ap flere li pran tout zòn lan pou li, menm jasmen li bay bon konpetisyon pou plas rèn ou chevalye lannwit la. Plant sa yo ou dwe p lante nan lakou w, li granmoun menm jan ak tout plant gad-lakou yo, sèd, gwo nèf, lalwa, bazilik, bwa pini ou bwa kaka.

Lwil esansyèl yo rale nan ilan-ilan an, se yon engredyan yo itilize anpil nan pafen atravè mond lan; li pami lwil pafen yo plis itilize pou konpoze tout kalite pafen sitou sa ki pi chè yo menm jan ak lwil vetivè nou an tou. Ayit, flè yo itilize pou pije lwil fragrans ekzotik sa, se gaspiye sa ap gaspiye tonbe atè.

Si w gen gran lakou ou dwe plante yon pye Ilan-ilan ladan l. Itilize non syantifik la pou w fè rechèch oswa chache achte grenn semans yo sou nèt la. Ilan-ilan fè yon gwo pyebwa men depi w netwaye l ou ka kontwole kantite espas li pran nan lakou w. W ap jwenn lwil esansyèl la achte ou pafen an, w ap ka itilize l nan beny yo.

Ou ka itilize fèy yo ak flè yo nan beny. W ap jwenn kèk pye Ayiti ak Florida. Yo koumanse gase nan plizyè peyi byenke yo te koumanse gaye ann Azi anvan men yo transplante yo toupatou kounye a.

Depi w sou Medikaplant, chak jou w ap dekouvri plis plant e w ap jwenn dòz pou konpoze pou pwoteje lavi w gras ak byenfè plant sa yo. W ap jwen plis detay sou ilan-ilan sou paj la.

MedikaPlantz
www.medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè