Medikaplant

Dòz Pou Moun Mò Kouche oswa ki Pran Pwazon Nan Dòmi: Geri Gras ak Medsiyen Barachen

Medikaplant.org

Plant: Medsiyen barachen, Ti Mapou, Ti Medsiyen
Non syantifik: Jatropha gossypiifolia
Anglè: Bellyache bush, cotton-leaf physicnut, black physicnut, Leprus tree
Panyòl: Tua Tua

Lè w reve moun mouri (mò) kouche ak ou nan dòmi ou dwe fè remèn pou w netwaye kò w epi jete vye likid li sekrete anndan w lan paske l ap ba w anpil maladi si w pa trete yo, y ap mennen w anba tè. Pa kite vant ou ak tout kò w anfle pou w pa gentan fè remèd sa. Se yon dòz pou sove lavi w.

Fèy medisyen Barachen yo konn rele l manyòk barachen, oswa bwachen, ti bachen, ti barachen, Ti Mapou, ti medsiyen bata, medsiyen ou bwa zòtolan; li chaje lòt non, gras ak non syantifik la w ap rive jwenn anpil fason yo rele plant sa nan plizyè lang ak peyi. Gen yon pòs sou tout byenfè plant sa genyen w ap jwenn sou MedikaPlant.

KOZE GRANMOUN: Si yon mò, yon defen moun ki mouri, vin kouche ak yon moun nan dòmi, pa ekzanp si yon defen mari/madanm yon moun vin fè bagay ak li nan dòmi, mò a lage fliyid (jèm) li anndan kò viktim nan, menm si nou wè l fèt nan plan ou dimansyon rèv, se pa yon rèv (l ap materyalize anndan moun nan tout bon). Moun sa ap tonbe malad, vant li ka vin anfle, e si li pa trete l ap mouri rapid. Plant Medsiyen Barachen an granmoun li pa jwe, se mèt koze a.

Men yon rezon #Medikaplant ap fè n kado pou pwopaje limyè.

Si yon moun ki mouri deja, etranje oswa yon moun ou konnen, kit se te mari w oubyen yon nanm ki pran vizaj yon èks (ex) ou, oswa ansyen kondisip ou zanmi w, kouche w nan dòmi; oubyen tou menm si w ta manje yon pwazon nan dòmi oubyen yon moun fòse w ou ba w manje yon bagay nan dòmi ou dwe fè menm dòz sa pou w geri tèt ou:

PREPARASYON AK ENSTRIKSYON:
Bouyi 1 ponyen fèy Medsiyen Barachen ak 3 grenn Bannann Pouyak bay moun nan. Gen 2 metòd ou ka fè: #1) Ou ka frikase l, prepare li tankou yon ti legim men pinga ajoute grès menm, jis ti sèl tou piti, epi bouyi bannann lan bay moun nan manje yo ansanm. #2) Ou ka mete bannann lan bouyi kou l kwit ou ajoute fèy la sou bannann lan epi ou toufe yo pou yon ti tan, 5-7 minit, toujou san grès; pa mete anpil dlo jis mezi pou kwit li. Men sa yon ti jan pi anmè men l efikas. Mete nan asyèt bay moun nan manje oswa li ka manje l nan ti chodyè l prepare a. Epi lapè.

ATANSYON: si ou itilize twòp fèy, l ap ba w pwoblèm tankou fè w pa ka manje lòt fèy ni manje l tou, fè w pa menm ka pran sant fèy san pa vomi. Si w depase dozaj la tou ak bannann poban an (si w mete twòp bannann nan fòmil la) ata menm bannann w ap pèske pa ka manje.

👉🏼 Li trete anpil kalite « cham » gason pran nan fanm, ou ka fè sa ak dekoksyon fèy la, bay moun nan yon ti tas bwè apre ou graje yon ti annikòn chofe nan yon ti kleren ba l yon ti tas. Ou ka met poud annikòn nan nan yon ti lèt tou pou bay moun nan bwè. Dòz sa ap rache move vant fè mal tou k ap pèsiste yon moun.

👉🏼 Se yon plant dijestif ki fè mèvèy anndan vant ou. Se yon gwo medsin li ye, ou ka fè dekoksyon ak fèy yo si w vle pran lavman, li netwaye trip ou. Li fè w ale nan twalèt. Li fasil ba w dyare. Fèy la ak tout rasin nan tou bon anpil pou trete vant fè mal sitou vant fè mal ki pa vle rete. Te fèy sa ede trete ilsè gastrik

.

MedikaPlant
www.medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
  • Comment (3)
  • Bonsoir Ton Vye!! M espere Oú Anfom Ak Granmèt souf la vie an.!! Pou doz medsiyen barachen an konbyen jour poum pran l stp??? Merci déjà 🙏

  • Bonjour Ton Vye, ´ espere Oú Anfom, pou dòz sa konbyen jour m ka pran l stp? M reve yon Moun mouri kouche m épi li ejacule anndanm ! Yon Moun mwen pat menm rekonet se lè li mouri mkonn egzistans li atis ki rele asap yo te boule an. Merci m espere Oú reponn mwen stp sim konbyen nou poum fe ap pran doz barachen .🙏

kite yon komantè