Medikaplant

Gwo Medsiyen (Beni) Vs. Ti Medsiyen (Barachen)

Medikaplant.org

Gwo Medsiyen (Beni) Fasafas ak Ti Medsiyen (Barachen)

Evite konfizyon, Aprann pou Konprann!

Men yon kou etnobotani preliminè gratis pou sila ki mal konprann varyete ak konfizyon nan non Medsiyen Beni ak Medsiyen barachen:

Se moun ki pa konnen ki pou rele l ti medsiyen beni tou, non. Se gwo medsiyen an ki medsiyen beni. Ti medsiyen an se medsiyen barachen. Epi moun ki jis rele l medsiyen an si w fè sa w ap nan kouri paske gwo medsiyen an se medsiyen li rele tou, se pou sa ou dwe ajoute non varyete w ap pale a.

Tou de medsiyen yo nan fanmi Efobyase (euphorbiaceae). Menm konpare 2 non syantifik yo pou n konprann koneksyon ant 2 plant yo:

1) Jatropha curcas: Medsiyen beni, gwo medsiyen ou medsiyen gwo zòrèy (fèy). Li fè yon gwo pyebwa.


2) Jatropha gossypiifolia: Medsiyen barachen, ti mapou, ti medsiyen. Li pa fè gwo pyebwa menm jan ak gwo medsiyen an, li se yon ti pyebwa; fèy li yo pi piti tou.

N ap wè tou de varyete medsiyen sa yo rele “jatropha” sa vle di yo tou de fen menm jan (genre) men yo pa menm espès. Non syantifik yo konpoze ak 2 mo: jan + espès. Jatropha se jan, yo tou de se menm jan an, yo se medsiyen. Se pou sa n la dwe repete manyòk la menm pou ti medsiyen an. Espès yo diferan, youn siyen “curcas” epi lòt la se “gossypiifolia”.

Enpòtan: Plant nou rele manyòk la, alòs vrè manyòk Ayiti a, li soti nan menm gran fanmi Efobyase (Euphorbiaceae) a tou men li pa menm jan ak medsiyenpbarachen an. Sispann kontinye lese mazèt kreye konfizyon nan yon domèn ki bezwen standazisyon epi ki syantifik.

Si moun ki mal konprann rele Ti Medsiyen barachen an manyòk barachen konsa tou yo ta ka rele gwo medsiyen beni an “gwo manyòk?” Sa t ap kreye plis konfizyon. Tout sa dwe korije epi evite pou bay Medsin plant lan pi bon baz pou transmisyon konesans fèt byen sou baz fòmèl ak syantifik. Sa yo pa travay mazèt. Se konnen ki pou fè yo.

Nou wè gen kote moun m ap rele medsiyen barachen an tibachen, bwadchen, bachen elatriye, tout sa se paske travay syantifik la pa fèt ase epi pa gen fòmasyon nan domèn botani ou etnobotani serye nan peyi a. Se menm jan kèk moun jis leve yon bon maten epi rele medsiyen barachen an Ti Mapou paske yo wè l sanble ak yon ti pye mapou lè l ap grandi. Ou tande koze? Se vre gen resanblans men eske se sou sa pou n baze pou fè yon travay enpòtan epi syantifik? Pwojè MedikaPlant lan monte pou kontribiye nan pote Limyè nan domèn sa tou paske se sèl jan pou n byen revolisyone tout disiplin sa nèt alawonnbadè.

MedikaPlant
www.medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè