Medikaplant

FENIGRÈK | FENUGREEK: Yon Plant Nou Dwe Konnen

Medikaplant.org

Non Syantifik: Trigonella foenum-graecum
Fransè: Fenugrec | Trigonelle Fenugrec
Anglè: Fenugreek
Panyòl: Fenogreco
Lòt non: Methi (Hindi)

Se plis grenn Fenigrèk la yo itilize, se yon legim grenn lan ye. Nou ka tou jwenn li an poud oswa nou ka achte grenn lan ankè epi nou pile yo; men tou nou ka itilize grenn lan pou fè te. Yo vann poud la sou fòm kapsil (li mache rapid). Nou ka itilize lwil esansyèl la tou sitou nan pwodui kosmetik yo.

KÈK NAN POUVWA PLANT SA GENYEN:

➡️ Fenigrèk la elimine mikoz (mucus) nan poumon, li mete yo djanm.
➡️ Enflamasyon: Li redui enflamasyon nan kò moun.
➡️ Lafyèv: Li elimine gòj fè mal epi li ka hui desann lafyèv trapde.
➡️ Dijesyon: Li rezoud pwoblèm apeti ou manje, ak ede konbat yon bann pwoblèm dijestif ou ka genyen.
➡️ Dyabèt: Li desann to sik nan san moun dyabetik yo. Li ede kontwole maladi sik. Sitou moun ki fè Dyabèt tip2 yo ka pran poud grenn fenigrèk la anviwon 2 fwa pa jou ant 5-100g. Ou ka pile grenn lan ou pran l nan dlo cho oswa ou buyi grenn lan ou lese repoze, ou pase omwen 2-3 fwa nan paswa pou pare te a.
➡️ Kolestewòl ak Fonn Grès: Li gen lesitin (lecithin) ladan li ki ede elimine grès ak kolestewòl. Li diminiye vye kolestewòl epi ogmante bon kolestewòl.
➡️ Li ede jere yon nivo testostewòn nòmal.
➡️ Cheve: Lwil esansyèl la sitou bon pou moun ki gen pwoblèm cheve k ap tonbe, sa k pa founi, ki two fen, cheve sèk, tèt chòv ak kèk maladi nan po tèt. Ou ka itilize l nan melanj w ap fè pou fè tretan cheve ou nan pwodui pou pran swen cheve nou. Nan #Nanny_Naturelle nou itilize l nan pwodui nou yo. https://www.facebook.com/naturel0906

MANMAN KI GEN PWOBLÈM LÈT
➡️ Laktasyon | Pwoblèm Lèt: Li ede fanm ki pa gen ase lèt.
Pou Lèt la nou ka fè te a konsa pou kont li oswa nou melanje Fenigrèk la ansanm ak lòt plant tankou safran ak jenjanm. Ou ka melanje Fenigrèk ansanm ak Lanni + Gwo Ten (dous) + Chadwon Mari (Milk Thistle).

👉 Gen moun yo ki itilize sitou lwil esansyèl Fenigrèk la pou mase tete yo pou rann yo vin pi gwo epi djougan, pi doubout.

PREPARASYON ESTANDA:
1) Ou ka ajoute anviwon 1 kiyè grenn Fenigrèk nan vè dlo bouyi, brase l epi lese l chita pou anviwon10-15 minit, apre sa ou ka bwè l konsa oswa pase l nan paswa si w pa ka sipòte ma a.
2) OU ka ajoute l nan je blennde w ap fè tou.

Malerezman, nou pa vrèman jwenn li ann Ayiti si se pa achte nou achte l nan men moun ou boutik ki enpòte l. #Medikaplant gen òganik la nan USA epi konn genyen l disponib Leyogàn-Ayiti tou. Li se plabt nbatif natal Ewòp ak Azi men si w nan Amerik Nò ou ka jwenn li byen fasil, ou ka achte l nan magazen ou sou nèt.

Avètisman: Nou espere w fè rechèch pèsonèl ou sou chak plant ou chwazi konsome menm si w jwenn li sou paj nou, yon fason pou w ka byen enfòme sou kont-endikasyon ak dozaj. Si w ap pran medikaman toujou konsilte doktè w ou pwofesyonèl sante w anvan w pran yon lòt remèd. Nou pa fè dyagnostik ni baw konsèy medikal. Nou pataje konesans plant anndan tradiyon medsin fèy.


Medikaplant

www.medikaplant.org

___________________

Medikaplant | #Fenigrèk | #Fenugreek |#Laktasyon

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè