Medikaplant

Plant Kameleyon oswa Fish Mint: Yon Plant Azyatik Enpòtan

Medikaplant.org

Non syantifik: Houttuynia cordata
Anglè: Fish Mint, Chameleon Plant
Kreyòl: Plant Kameleyon, Fèy/zèb Aganman, Fèy Pwason, Fèy Santi Kri daprè MedikaPlant (Wòw!)

Plant sa grandi plis nan Lès Azi, kèk kote yo rele l Chameleon Plant, sa vle di, Kameleyon. Endyen yo nan ayouveda konn plant sa tou. Youn nan travay pa nou se pa jis montre w Medsin plant ayisyen m’en se louvri je nou sou lòt konesans ak fòmil plant medisinal sou tout latè. Sa enpòtan sitou jan mond sa vin konekte epi n ap manje pwodui ki soti toupatou. An n fè yon ti vwayaj sou plant sa.

Medikaplant rele l plizyè fason diferan, pa ekzanp Aganman oswa Kameleyon, gade lòt non nou pwopoze pou rele l an Kreyòl paske nou pa t genyen l deja nan repètwa lengwistik ak etnobotanik nou nan Medsin Tradisyonèl Ayisyen an deja. Lè n ap prezante oswa travay ak plant etranje yo nou oblije ba yo non ki reponn ak kèk kritè nan fason Ayisyen bay plant non pandan n ap konsidere lòt sistèm nomanklati syantifik, botanik ak etranje yo tou. Se yon kokennchenn travay sa ye. Se vre! Men sa fè pati kontribisyon MedikaPlant nan domèn sa tou nan peyi a.

Lè w fwote fèy yo, y ap ba w yon sant pwason (fish) se pou sa sou mache entènasyonal la yo rele l Fish Mint (mant pwason), nan bon Ayisyen an nou te ka rele l Fèy Pwason tou si n ap fè menm analoji sa.

Li gen anpil bon pwopriyete medisinal, li popilè pou efikasite l nan trete viris kowona rapid vit, li ede elimine sa nan sistèm ou, li ede trete viris SARS san pwoblèm, se yon pirifikatè san ki bon anpil, li netwaye san w, tonifye ak nouri l. Li bon kont maladi san menm si se kansè. Plen etid syantifik yo fè sou plant sa n ap jwenn disponib sou nèt la. Nou ankouraje w voye je gade yo. Pami rezilta yo dekouvri plant sa ede konbat obezite (moun ki gra depase) sitou lè l melanje ak fèy Te Vèt (Green Tea) 🍵.

An n founi je gade plis detay:

Plant sa rich anpil, li chaje nitriman, plen vitamin ak aminoasid, li gen potasyòm, zenk (zinc), kwiv, elatriye. Chinwa y ap itilize l lontan nan Medsin Tradisyonèl yo a. Li pa dwe yon sekrè pou moun ki enterese ak Medsin plant nan mond lan. Si n pran bay tout detay botanik ak konpoze fitochimik plant sa, se yon liv pou n ta ekri. Men sa pou n sonje: antiyoksidan, antiviris (plizyè kalite viris tankou Èpès (herpes) ak VIH / HIV (SIDA). Nou pa voye n ale pran viris non souple. Atansyon! Bagay yo pa fasil konsa.

Li antienflamatwa, anti-kansè sitou kansè san ak pwostat, kansè matris oswa trip, men w ka pran l pou tout kalite. Li anti-timè nan kò nou, nenpòt kote l plase a. Kameleyon oswa Fish Mint se yon plant anti mikwòb, li ede konbat oksidasyon nan tout kò a, sa enpòtan anpil.

Sa k bon an ou ka fè te pou bwè avèk plant Kameleyon oswa w ka jis blennde l fè ji, oubyen frikase l manje sa depan sa w ap fè a. Ou ka manje l alèz, anpil azyatik tankou vyetmanyen yo konsome l anpil. Li vin pi popilè gras ak pil etid syantifik yo fè sou li nan tan modèn lan epi konsa yo itilize l plis nan lòt fòmil famakolojik pou konpoze divès medikaman. W ap jwenn li sou plizyè fòm tou, tankou yo vann plant lan natirèlman konsa pou w achte, frèch oswa seche; Gen lwil esansyèl la ak ekostrè likid la, gen kapsil epi gen poud la tou, ets. Nou konseye nou plante yo si n kapab oswa jwenn li.

Sonje itilize non syantifik la pou fè plis rechèch sou plant sa. W ap jwenn plis plant konsa ak enfòmasyon nesesè sou sit MedikaPlant.org a chak jou. Granmèt Souf la plase gwo plant toupatou sou latè pou m sèvi pou sove, pwoteje ak pwolonje lavi sakre sa li ba nou. Ansanm n ap dekouvri plis byenfè plant pou lavi moun ka fleri.

MedikaPlant
www.Medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè