Medikaplant

Panzou ou Bonbon Kodin: Fètilite, Anemi Ak Lòt Maladi

Medikaplant.org

➡️

Non syantifik: Rivina Humilis L.
Non Ayiti: Panzou, Lanman Laye, Bonbon Kodin.

Non Anglè: Bloodberry, Rougeplant, Bloodberry rougeplant, Baby pepper, Coral berry, Inkberry, pigeon berry, Small pokeweed, Turkeyberry, Jamaican Dog Blood Bush

Non Fransè: Ti Groseille, Rivine humble, Groseille, Petite groseille, Baies de corail, herbe à graines rouges

Chaje plant sa Ayiti epi moun yo manke itilize l paske yo pa konn richès ki la. Yon ti sachè sa vann byen chè sou entènèt la. Ayisyen menm kite l fè raje nan raje.

➡️ BON POU FÈTILITE |DEPATMAN ANBA| TWONP BOUCHE

M fè pòs sa non sèlman pou montre nou plant mirak sa k ap gaspiye nan tout peyi a men tou pou di fanm ki gen difikilte pou ansent yo dwe konsome plant sa depi yo jwenn li, kit se frikase yo frikase l, oswa pran kou salad, ou fè bouyon ak soup ak li, degaje nou konsome l. Sa se yon izaj Ayisyen pa twò konnen. #Medikaplant la pou pataje limyè sou lanati. Li bon pou twonp bouche l ap ede debloke sa, ak tout lòt kalite pwoblèm ann depatman an a tankou règ iregilye, doulè règ, Yeast infection (mikoz) ak divès kalite enfeksyon vajinal.

Dòz ak LANMAN Ka Ede Debouche Twonp:
Pou debouche twonp lan ou ka melanje lanman ak pèsi, 2 grenn lay, fèy ou kòs zaboka, ti safran ak jenajnm graje, bouyi pou bwè 3 fwa pa jou pou 21 jou epi chofe ti lwil maskreti masaje anba vant lan; apre sa fè lavman Fanm Djanm lan ki sou paj la. W a ba n nouvèl.

➡️ Pataje pòs la pou plis moun jwenn kichòy. Epi si n pa LIKE ak envite plis zanmi LIKE ak Abòne ak paj la nou pa sipòte travay la.

ITILIZASYON POPILÈ NAN REMÈD FÈY AK NAN KIZIN GRANDÈT:
Lakay ann Ayiti nou plis itilize l nan bouyon ak legim pou konbat anemi ak feblès ou vètij. Wi, se vre li bon anpil men tou li chaje lòt benefis tankou trete pwoblèm pipi (irinè) si w toufe fèy la nan dlo cho. Depi w ap degoute pipi, se anba fòse pou w pipi ou ka fè enfizyon ak fèy panzou a, epi pran rafrechi bab mayi ak fè tizann rasin Ave (Mal Pouri). Se yon alikaman, kidonk yon manje ki tou medikaman. Li bon pou tèt fè mal tou, ou ka fè enfizyon oswa fè konprès. Panzou se yon gwo anti-enflamatwa.


Kèk Pwopriyete Panzou Genyen
#Fètilite | Tout Fanm k ap chache ansent dwe konsome plant sa.
 • – Emoraji, Pwoblèm Règ: Li ede fanm ki gen emoraji sitou apre akouchman (postpartum) ak pwoblèm règ, se fèy la pou w bouyi pou w bwè.
  Gaz: Si w toujou gen gaz nan vant ou, li jere tisi nan kò w yo, rann yo fèm e djougan (se yon astrenjan efikas). Ou ka pile l mete sou maleng pou ede geri vit.
  Rim: Li konbat rim ak move grip.
  Koloran òganik: Ti grenn fwi yo bon tou, yo itilize ji yo pou bay manje koulè menm jan ak grenn woukou; lontan yo te konn sèvi ak yo kòm ank oswa penti oswa koloran pou chanje koulè cheve.
  Kodiman, aliman: Moun ka manje fwi a san pwoblèm. Yo sanble ak ti grenn bonbon epi kodin renmen manje yo anpil, se pa san rezon yo rele plant sa Bonbon Kodin nan; anglè a rele l Turkeyberry: Turkey vle di « kodin ou kodenn » epi ti grenn Berry(ies) = grenn e pa analoji sanble ak bonbon.
  Anti-dyare: Lè timoun piti gen dyare ou ka ba yo fwi a pou kanpe dyare a, ou ka ba l yon ti grayav tou apre sa. Epi lapè.

Si w ap eseye ansent oubyen w ansent epi w anemi, manje panzou.

Chaje benefis men manke tan, Medikaplant swete nou bay plant sa plis valè epi entegre l nan rejim alimantè nou. Si n vle nou ka seche l, pile l an poud konsève nan bokal fayans pou mete nan ji ou konsome l jan n pito.

___________///_____________///_________________///___________________

#Medikaplant | #Panzou | #Lanman_Laye | #Bonbon_Kodin| #YeastInfection | #mikoz

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
 • Comment (1)
 • Medikaplant se waw!mèsi anpil paske m pat janm konnen benefis plant sa ke Bondye lavi a beni nou plis chak jou

kite yon komantè