Medikaplant

Dòz pou Moun ki Konstipe Souvan

Medikaplant.org

ENGREDYAN:

7 priz Fèy Sene (Senna) + 3 bwa Kanèl (Cinnamon bark) + 2 bout jenjanm (ginger) + 1 wonn po zoranj (orange peel) + Atiyayo

Si w USA: Ajoute rasin lyann legliz/réglisse (Licorice root) + mete grenn Koryand (coriander) + ajoute mouda fenouy lan, pati ki tankou zonyon an (fennel fruit).

PREPARASYON:

Melanje tout engredyan yo ansanm epi mete yo bouyi nan 1 lit dlo pou 5-7 minit. Pase nan paswa mete nan tenbal, tas ou gode pou bwè.

POZOLOJI:

Bwè 1 tas ajen bonè nan maten oubyen pran li depi aswè anvan w kouche. Ou ka fè l 2-3 jou pa semèn chak 2 semèn.

Atansyon:

Pa bay timoun piti ki poko gen omwen 10-12 ane dòz sa; fanm ansent ou ki ap bay tete pa dwe pran l. Si alèji ak plant ki nan fanmi Apiaceae, pèsi yo; si w toujou gen enflamasyon nan trip tankou ilsè kolitis, maladi Crohn, elatriye). Si w dezidrate anpil oswa ou ta gen apenndisit ou nenpòt maladi entestinal sw aki dyagnostike ou ki poko dyagnostike, konsilte yon pwofesyonèl swen sante anvan w konsome dòz sila. Si w gen H-pilori li preferab pou w fè dòz H-pilori a ki sou Medikaplant lan deja.

_____________///______________////_____________///________________

#Medikaplant | #Konstipasyon | #Sene | #Fenouy | #Licorice

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
  • Comment (1)

kite yon komantè