Medikaplant

Beny Fèy: Se Medsin Tradisyonèl Se Pa Mistik

Medikaplant.org

Beny se yon zouti Terapetik, li pa pou ni lespri ni mistik. Beny fè pati Medsin Tradisyonèl. Nou pa dwe mistifye beny yo. Plizyè nasyon fè beny, ou ka fè beny plant ou menm jan w ka bwè te, alèz. Dayè si w bay nenpòt zòzòyè benyen l li ka deranje w.

Pa okipe pèsonn k ap di w se byen prive okenn sèk mistik ni lespri li ye. Beny se yon metòd tretman efikas kont anpil maladi medikal ak sipènatirèl.

Aprann fè beny, ou pa bezwen fè okenn teyat pou beny lan mache. Aplikasyon beny lan fèt topikalman, sa vle di se sou po nou aplike beny lan e nan kèk ka, malad la konn bwè de twa ti gout nan dòz beny lan. Sa nou dwe konprann li byen paske se plant ki konpoze dòz sa majoritèman kidonk se tankou yon te ou te bwè. Se pou sa gen beny yo prepare tankou yon enfizyon swa nan dlo cho oubyen nan solèy e pafwa menm nan seren. Engredyan ki konpoze beny sa deja libere ajan aktif ki nan plant yo epi melanj lan deja aktive. Ou ka bwè yon pati nan li, san pwoblèm swivan pwotokòl tretman w ap swiv la e kalite plant w ap itiliz yo. Se pou sa li enpòtan pou nou aprann nan men pwofesyonèl nan domèn lan anvan nou aplike.

Beny se Medsin Plant, se pa Mistik.

Ou pa bezwen nan salye 4 fasad ni limen balèn, depi w konn ki jan pou w melanje beny lan, ki engredyan w mete Beny se manipilasyon plant yo epi yon metriz awomaterapi. Beny ede w elimine ak kreye fre pou kreye ak transfòme.

Bravo pou elèv Medikaplant ki deside aplike kichòy yo aprann sou gwoup la. Rezilta garanti, viktwa pou limyè a.

Paj Facebook Medikaplant lan ap montre w kichòy sou tout kalite beny oswa sitwèb Medikaplant ki poste beny chak semèn, klike la pou aprann fè beny ou pou kò w: https://medikaplant.org/category/doz-ak-fomil/beny-plant/

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
  • Comment (1)
  • Errol dit :
    Votre commentaire est en attente de modération. Ceci est un aperçu, votre commentaire sera visible après sa validation.
    For a limited time we would like to offer you a NO-COST Reputation Video that you can put on your Website, LinkedIn, Facebook, Instagram etc. We simply turn your static 5 Star Reviews into SEO content and will be seen on the Front Page of Google when prospects are looking up your Online Reputation. What’s the Catch – excellent question – if you like the video we produce for you, all we need from you is 3 referrals. When you introduce them to us, they will get a 50% Discount from our retail pricing. GET YOUR NO-CHARGE VIDEO HERE: https://YourFreeReputationVideo.com Thank You, Media Relations
  • Mèsi ak tout fanmi medikplant la ki deside pataje etensèl limyè sa yo ak nou. Yo te toujou vle fè nou kwè ke beny se you pratik mistik men ak konkou Vye Ewòl nou rive konprann a klè ke lanati ak tout sa ki antoure l yo pa pwopriyete prive yon sèk mistik ou you group moun men se zouti Granmèt Souf la mete a la dispozisyon nou menm moun poun ka fè pakou nou sou latè san kè sote. Anso disip limyè la, hoïs!

kite yon komantè