Medikaplant

Kaka Poul ou Sansès: Se Pa Jis Yon Flè, Li Medisinal

Medikaplant.org

Non: Kakapoul, Sansès
Non Synatifik: Catharanthus roseus
Non Fransè: Pervenche, Sans cesse
Non Anglè: Madagascar periwinkle, bright eyes, Cape periwinkle, graveyard plant, old maid, (rose, pink) periwinkle

Yo konn rele plant sa sansès nan kèk zòn nan peyi a ak nan Karayib la. Nou p ap janm ka di kichòy ki genpou di sou li men n ap di de twa mo sou plant mirak sa, bèl ti flè sa ki chaje ak pwopriyete medisinal ladan l.

Si nou nan peyi frankofòn yo se chache l sou non Pervenche e kèk kote se Sans cesse. M wè anpil moun Ayiti kou USA pran plant sa pou flè dekoratif, chaje yo nan tout plas piblik, tout raje. Men w a move pa w.

Kèk Pwopriyete Plant Sa Genyen:
Larenjit oswa Anjin: se plopplop li fikse w. Toufe plant sa nan dlo cho apre yon 10-13 minit, gagari l pou trete gòj fè mal. Gen plizyè varyete epi yo gen koulè diferan tou.
Tansyon: Moun ki fè tansyon ka fè te, bouyi fèy la, jere sa.

👉 Si w poko like paj Facebook Medikaplant lan, fè sa epi Envite 21 lòt moun LIKE #Medikaplant.

Chak Koulè Flè yo Gen patikilarite yo:
Pa twonpe w, chak koulè flè sa yo gen mèvèy pa yo: pa ekzanp, si w ap itilize l kont maladi sik/dyabèt, se sa ki gen flè mov ak woz yo; tandiske si w vle itilize kòm yon sikatrizan oubyen tou si w ta vle itilize plant sa pou yon – Astrenjan – sere oswa rann tisi yo djougan, se pye ki gen flè blanch lan pou itilize.

Men tout koulè flè yo ka trete konjonktivit. Se konnen ki fè.

Menm medsin modèn fouye men l anndan nannan plant sa, yo ekstrè alkaloyid ladan l pou tretman kansè (nou dwe konn se jwèt). Bat rasin nan, bouyi l bay zanfan la yo bwè pou elimine vè trapde. Sa pa vle wè dat sou po, elimine gas ak vant fè mal, gonfleman, balonnman. Se lènmi dan fè mal, pwoblèm fwa, kont Tibèkiloz (TB), anti-asmatik, anti-malarik.

Yon ti Sekrè:
Pou sa ki konnen menm, gen yon plant ki sanble tèt koupe ak li, se youn nan pi gwo plant sou latè men m poko ka ba nou li lasosyete, k a gen kouri: ata beny dezanvoutman ou ka jere ak sa, moun yo deranje ora yo, moun ti bonnanj yo anboulatcha….M kite sa pou granmoun yo. An n kanpe la lasosyete, gen twòp byenfè nan yon sèl ti plant flè.

De ti mo pa se jis yon ti losyè enfòmasyon pou ede n idantifye plant yo pi byen men pou plis detay nou ka kontakte.

__________///_________///__________///______________
Medikaplant | #KakaPoul | #Sansès

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè