Medikaplant

Mèdsiyen Beni: Jatropha curcas L.

Medikaplant.org

Mèdsiyen beni (Jatropha curcas L.)

Fè atansyon ak plant sa, li granmoun anpil. Pinga nou konfonn li ak mèdisyen barachen – yo konn rele l « Ti medsiyen » oubyen « Ti Mapou »; kèk ayisyen ki konfonn non an konn di manyòk barachen men se mèdsiyen barachen li rele; li pa gen anyen pou wè ak manyòk. Bon se vre yo nan menm fanmi an, se de kòkòday: non syantifik medsiyen barachen an se Jatropha gossypiifolia L. Se toujou « Jatropha men se pa menm kichòy la. Nan batay kont « Kowona » a se ak premye a n ap frape « mèdsiyen beni » an. Tout kò plant lan se mirak, gen anpil byenfè nan plant sa.

Kèk nan Beynfè Medsiyen beni:

 • Anti-enflamatwa, kont odèm,
 • Kont gòj fè mal ak anjin,
 • Anti-grip ak lafyèv
 • Jansiv anfle ak dan fè mal,
 • Gratèl: Li efase gratèl,
 • Anti-malarya,
 • Dyare: Elimine dyare plopplop,
 • Vant fè mal,
 • Enfeksyon,
 • Emowoyid: Ede trete pwoblèm emowoyid
 • Kontraseptif: itilize grenn nan
 • Laksatif: grenn nan fè w twalèt, medsin, lache w
 • Anti-pwazon: Pou ka vomi ou rann yon pwazon la, rasin nan ap ba w sa trapde.

De ti mo pa se jis yon ti losyè enfòmasyon pou ede n idantifye plant yo pi byen men pou plis detay sou plant sa ak lòt plant, toujou swiv sit la pou aprann plis oswa ou ka kontakte #Medikaplant.

Medsiyen Beni

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè