Medikaplant

Mango: Yon Richès Total Kapital

Medikaplant.org

MEN KÈK BENEFIS MANGO BA NOU
Mango gen anpil benefis, fèy mango a se yon gwo medikaman li ye: ou ka trete òkèt ak li ak si w anwe, pwoblèm dijesyon, fonn pyè nan ren ak vesi, ou ka jere zòrèy fè mal ak trete blese, maleng, fatig, li ka fè prevansyon pou kont tansyon wo epi l ka desann tansyon an tou.

Li ede regilarize maladi sik. Li ede trete enfeksyon nan bouch. 

Ou ka fè beny avè l, ou ka fè konprès tou pou trete maladi tèt. Li bay enèji konsa l ede w konbat fatig sitou moun ki about ki pa konn kote pou mete kò yo. 

Ou ka trete pwoblèm respiratwa ak li tou.

Nou ka itilize kòs mango ak tout rasin mango a sitou nan boutèy kòs n ap monte kont touto kalite maladi nou site pi wo yo. 


Youn nan fèy ak kòs mango nou plis itilize nan tretman se mango fil Ayiti a, se yon gwo tonton zouti ki patisipe nan gwo tretman medikal e olistik.


Medikaplant

www.medikaplant.org


Medikaplant | #Mango

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè