Medikaplant

Kenkina Peyi: Bwa Chandèl, Bwa Flanbo

Medikaplant.org

Plant: Kekina Peyi

Kekina Peyi: Yon Plant Bwa Chandèl

Lòt Non: Bwa Chandèl, Bwa Flanbo, Grenaden, Kenkina Bò Lanmè (bòdmè)

Non Syantifik: Exostemma caribeaum

Non Sinonim: Cinchona caribaea

Anglè: Carribean Princewood, Princewood, West Indian quininebark, Yellowtorch

Panyòl: Albarillo, Cuero de sapo, Lechecillo, Palo de quina, Quina

Fransè: Quiquina, Quiquina Pays [Haiti]

Nan Medsin tradisyonèl se plis bwa kòs la yo itilize pou fè remèd natirèl. Fèy yo pa two itilize yo gen yon nivo toksisite ladan yo, nou dwe kontwole byen. ata kòs bwa sa tou nou dwe byen itilize l pou n pa koze dega olye l trete maladi a. Se pou sa n dwe swiv ak pran remèd nan men moun ki konnen.

Li chaje lòt non tankou bwa chandèl, bwa flanbo, grenaden, kenkina bò lanmè (bòdmè); se pa menm ak kenkina MedikaPlant te pale sou li deja a non, men tou 2 plant sa yo pa vle wè kowona, nou te sijere yo kòm plant moun te ka itilize pou kwape Ti Nana [kowona] nan moman pandemi an. Malonmen te fè pati lis jeneral plant nou te pwopoze nou pou konbat kowona.

Kèk Byenfè Kekina Peyi Genyen:

– Anti-Emwoyid, ou tranpe 2 ti bout bwa nan depi po dlo, oswa ou bouyi l

– Kont Dyare, bouyi pou 7 minit oswa tranpe bwa yo nan dlo cho pou 13-15 minit pou bwè.

– Doulè ak Vant Fè mal, fè menm dòz anti-dyare a

– Kont Lafyèv, mete 7 bout kòs nan yon boutèy an vè, plen l ak kleren blan [nazon/22-22/Tèt Chòf] oubyen vodka. Lese l fèmante pou 10-21 jou, pran demi chòt [1-2] bouchon de fwa pa jou. Si w vle fabrike ekstrè a lese bwa yo fèmante pandan 4-6 semèn san w pa debouche l, jis souke boutèy yo chak jou. Pa lese l ekspoze nan limyè oswa solèy, sere l nan yon espas ki fènwa.

– Anemi, pou anemi w ap jis bouyi 3 bout kòs, lè l fin bouyi pandan 7 minit, ou ka ajoute 5-7 fèy ak tout tij Diven Jezi, plant yo rele Langisan oswa fèy tansyon an [Justicia secunda], w ap toufe fèy la ansanm ak dlo te kòs kenkina ou deja fin bouyi a, fè enfizyon, pou yon 10 minit anplis. W ap bwè 2-3 tas pandan jounen an, fè 3 jou x semèn pandan 2 semèn. Gen lòt dòz pou anemi sou sit Medikaplant.org la ki byen senp pou trete sa.

Lòt Benefis Bwa Flanbo Genyen:
– Apeti, si w bezwen manje, si bouch ou pèdi gou, bouyi 2 bout kòs pou 7 minit, pran yon tas pou bwè, prije yon bò zoranj si ladan l. Si pèt apeti a grav ou ka mete de branch asowosi ladan l, ak po sitwon. Moun nan ap manje pase moun k ap pati.

– Tiye ak jete vè, bouyi 2 bout kòs pou 7 minit, bwè 2-3 tas pa jou, premye tas la nan maten ajen anvan w manje. Si kò a enfekte anpil, ajoute asowosi ak branch semen kontra pou elimine tout vè yo. Chak tip vè gen rezistans pa yo, w ap jwenn plis dòz vèmifij sou sit MedikaPlant lan. Pa ezite vizite n.

Pa bliye majorite te plant pa bon pou fanm ansent ak manman k ap bay bebe tete. Si w apenn sot opere oswa gen yon maladi grav oswa w ap pran medikaman preskripsyon, toujou konsilte doktè w pou w konnen ki meyè opsyon w genyen. Nou ankouraje tout moun fè rechèch pa yo sitou pou detèmine kont endikasyon medikaman y ap pran yo avèk plant yo. Pran swen kò w, prevansyon pi bon pase gerizon, men tou de enpòtan.

Medikaplant

www.medikplant.org

Benefis yo anpil. Nou envite w pran non syantifik la pou fè ti rechèch pa w sou plant sa. Ou kapab itilize nenpòt motè rechèch tankou Google pou gade sa w jwenn apre sa ou ka pataje twouvay ou yo ak lòt moun oswa nan kòmantè yo. Pa bliye se pa tout sa w jwenn sou nèt ki koresponn ak reyalite a. Nan domèn medsin plant se konnen ki fè. Ou dwe trete tout sa w jwenn ak anpil prekosyon epi verifye si sous ou a fyab, si gen bon jan eksperyans, evidans ak prèv ou ka verifye sa yo di yo mache. Travay aprantisaj pran tan epi li anpil, se vre nou tout vle maton nan domèn plant men sa mande pou n gen pasyans ak pasyon pou sa. Ti pòs kout sou plant sa yo fè pati kanpay pou nou ankouraje tout abòne Medikaplant fè jefò pou enplike tèt yo nan rechèch sou plant medisinal yo.

Medikaplant: Platfòm Referans Medsin Tradisyonèl Ayisyen an

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè