Medikaplant

Dòz Kle Kont Doulè Règ: Jenjanm, Safran, Pèsi

Medikaplant.org

Medam doulè règ yo, depi règ la vini epi doulè koumanse men kijan pou nou rezoud sa:

1) DÒZ #1

ENGREDYAN:
Jenjanm + Safran + Pèsi (si w pa jwenn, itilize seleri) + Siwomyèl

PREPARASYON:
Pran 3 Jenjanm ak 4 bout safran (timerik): graje yo + pile 1 ti ponyen pèsi oswa si w pa jwenn ou ka pran seleri ajoute tout ansanm + 1 lit edmi. Bouyi yo pou 7 minit. Pase nan paswa; ajoute 1-2 kiyè siwomyèl, si w pa jwenn ou ka itilize sik wouj òganik oswa rapadou. Bwè 3 tas nan jou pandan w gen doulè règ la, ou ka ogmante l swivan bezwen oswa diminye dòz la lè doulè a kanpe. Epi Lapè.

  • Dòz sa se yon remèd senp men ki efikas anpil. Sonje li toujou rekòmande pou nou konsilte jinekològ nou, omwen fè ekzamen pou n konnen ki sa ki rasin pwoblèm doulè règ sa (dismenore). Konsa depi n konn koz la n ap ka aplike lòt dòz dirèk pou derasinen maladi an nan sous la epi geri nèt. Medikaplant gen plizyè dòz natirèl li pibliye kont doulè règ, yo tout efikas, jis tape « Doulè Règ » sou sit la w ap jwenn plis detay; sou facebook tape « Doulè Règ Medikaplant » pou w jwenn tout pòs nou fè sou sa.

Men yon DIPLIS:

2) Dòz # 2

ENGREDYAN: Melis + Tibonm + Sèl

ENSTRIKSYON: Lavèy règ la, depi w koumanse santi sentom premanstriyèl yo, bouyi 3-5 ti branch melis; bwè 1 tas te a ak sèl grenn nan chak swa, kontinye chak jou règ la jouk li ale dènye jou a. Kou l fini w ap koumanse pran 1 tas tibonm chak swa ak sèl.

Nou pa ka ap gen doulè rèd konsa. Ou ka aplike dòz sa yo chak mwa men li enpòtan pou konn rasin pwoblèm nan si sa pèsiste nan mwa apre yo. Jere sa. Toujou ale wè jinekològ nou, paske anpil maladi ka ba n doulè, men kèlkeswa sous ki lakoz doulè a gen plant pou sa. Retounen vin ban n dyagnostik doktè a, oswa vin temwanye sa w jwenn pou plis limyè pou ou ak lòt yo.

Pou plis dòz pou jere doulè règ ak pran swen depatman anba a gras ak plant yo, kontinye swiv paj #Medikaplant lan epi envite znami LIKE | Abòne ak paj la. Sa se yon bon fason ou ka sipòte travay la.

Medikaplant

www.medikaplant.org
_______________________________

#Medikaplant | #Remèd_Fèy | #Tradisyon | #Remèd_Lakay | #Altènatif | #Doulè_règ | #Manstriyasyon | #Ayiti | #Kreyòl

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè