Medikaplant

Malonmen: Asthma-Plant, Plant Kle Kont Wopresyon Pou Moun Asmatik

Medikaplant.org

Non syantifik: Euphorbia hirta

Sinonim: Chamaesyce hirta

Lòt non: Ti lèt, Mal nonmen, Mal nommé

Anglè: Asthma-Plant, Spurge, Garden Spurge, Hairy Spurge, Pillpod Spurge, Dove Milk, Pillpod Sandmat, Red Euphorbia, Snakeweed, Sneezeweed

Kèk Benefis li Genyen:

– Li bon anpil kont pwoblèm poumon,

– Li anti-asmatik, si w soufri wopresyon dekoksyon an ap ede w

– Yo itilize l pou kanpe dyare, nou ka melanje l ak fèy gwayav tou nan ka dyare a ap fè rebèl epi gen de twa jou sou malad la; nan kèk peyi ann Afrik yo itilize kont dyare pou kont li tou. Ou ka bouyi fèy la san/avèk 2 bout kòs, ou ka tranpe kòs la tou nan dlo tyèd epi pran tizann

– Bout anlè plant sa pa vle wè lafyèv, li efikas anpil, menm si lafyèv la rebèl l ap jere sa, ou ka ranfòse l ak fèy Dèyè Do nan ka ki pi grav yo

– Li kalme doulè kranp anba ti vant,

– Li ede moun ki pa ka pipi oswa k ap degoute ti tak pipi toutan

– Li bon fanm ki gen pwoblèm lèt (gen pòs pou fanm ki gen pwoblèm lèt sou MedikaPlant.org, gade l si w bezwen)

Benefis yo anpil. Nou envite w pran non syantifik la pou fè ti rechèch pa w sou plant sa. Ou kapab itilize nenpòt motè rechèch tankou Google pou gade sa w jwenn apre sa ou ka pataje twouvay ou yo ak lòt moun oswa nan kòmantè yo. Pa bliye se pa tout sa w jwenn sou nèt ki koresponn ak reyalite a. Nan domèn medsin plant se konnen ki fè. Ou dwe trete tout sa w jwenn ak anpil prekosyon epi verifye si sous ou a fyab, si gen bon jan eksperyans, evidans ak prèv ou ka verifye sa yo di yo mache. Travay aprantisaj pran tan epi li anpil, se vre nou tout vle maton nan domèn plant men sa mande pou n gen pasyans ak pasyon pou sa.

Ti pòs kout sou plant sa yo fè pati kanpay pou nou ankouraje tout abòne Medikaplant fè jefò pou enplike tèt yo nan rechèch sou plant medisinal yo.

Pa bliye fanm ansent ou k ap bay tete, timoun piti ak moun k ap pran kèk medimakan pa kouri pran nenpòt plant san n pa mande yon pwofesyonèl fèy ou doktè pa nou anvan sa.

MedikaPlant

Medikaplant.org

Platfòm Referans Medsin Tradisyonèl Ayisyen an

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè