Medikaplant

Lobelya oswa Lobelia

Medikaplant.org

Non syantifik: Lobelia inflata
Lòt non: Indian tobacco, puke weed

Gen plizyè varyete toujou asire w pran sa n rekòmande a, sou chak sachè w ap jwenn dozaj rekòmande a. Pinga w jan m depase 25-30g x lit dlo. Si w Ayiti se 2-3 ti branch pou itilize. Si se nan beny pou w benyen timoun ou granmoun se 3 ponyen fèy lobelya pou w fwote nan beny lan.

Ou ka konsome l si w vle si w vle soti anba adiksyon fimen oswa alkòl, moun ki kaka kleren ak moun ki fimen anpil. Se pa san rezon yo rele l tabak endyen. Li efikas pou nemoni, wo presyon. Se yon relaksan ki puisan anpil. Li gen pouvwa emetik lè w konsome anpil. Yo rele l puke 🤮 weed, sa vle di zèb vomi paske yo itilize l pou fè moun vomi. Li bon anpil pou rann yon pwazon ou pran rapid vit.

Beny pou timoun Lougawou oswa move je fikse

Ou ka benyen timoun avè l, melanje ak fèy briyòl epi lapè. Pa mande m pou fèy la Ayiti mande Granmoun dl jis ou jwenn li, montre yo foto yo. Se pa tout kote w ap jwenn yo.

Medikaplant
www.medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè