Medikaplant

Lametye: Cuscuta Campestris

Medikaplant.org

Non syantifik: Cuscuta campestris

Non anglè: field dodder, golden dodder, large-seeded alfalfa dodder, yellow dodder, prairie dodder

Kèk lòt non: Lametye, Lamitye, Amitye, Ametye

M ap kite elèv Medikaplant yo bay non plant sa. Ki jan yo rele plant sa nan zòn lakay nou?

Youn nan plant puisan nou gen sou latè men domaj moun pa konn enpòtans li ase. Anpil fwa yo jis gade l kòm yon plant parazit paske l bezwen branche sou lòt plant pou l ka viv, se nan plant akèy li monte sou li a, l ap jwenn dlo ak nitriman li bezwen pou devlope. Plant sa nan Remèd Plant Ayisyen an, nou itilize l nan gwo trètman sitou lè gen vye maladi k ap manje anndan kò malad la, maladi k ap metastaze rapid nan plizyè pati nan kò a. Tankou fanm ki pran nan gason monte epi parazit l ap pwopaje anndan fi a apati pati prive l desann nan pye epi monte anba ti vant li pou pran tout kò l. Men se konnen ki pou manipile plant yo lè sa, se pa konesans ak teknik ou jwenn nan lari.

Kèk Benefis Plant Genyen:

  • Maladi fwa
  • Prevansyon kont kansè
  • Ede konbat enfètilite, bon pou aparèy repwodiktif moun, bwè enfizyon ou rafrechi
  • Ede ogmante enèji libido, bann ak andirans, fanm ki frijid
  • Ede rajeni
  • Pwoteje kè, prevansyon ak tretman kont maladi kadyovaskilè
  • Konbat chanpinyon, antifonjik
  • Ede trete osteyoporoz, bon pou zo, sitou moun zo yo frajil depi yo fraktire/tonbe zo kase

Plant sa se yon plant ou mete nan kèk beny puisan pou dezanvoute moun, sitou moun yo lave men, moun devenn ak move sò ap swiv, moun tout sa l fè bloke menm si yon bon bagay koumanse mache pou li sa bloke menm jan ak travay ak relasyon li. Ou ka ajoute li menm ak asosi nan nenpòt beny deblokaj ak devenn, y ap fòtifye beny lan. Men gen beny espesyal fòmil Medikaplant nou konpoze ak plant sa, se koze manb gwoup VIP Medikaplant lan sèlman ka konnen. Se pa tout resèt pwopriyetè nou pibliye sou entènèt la.

Ekzèsis Rechèch pou ou Fè:
Ki jan yo rele l kote w soti a? Ki sa Granmoun konn fè ak li nan medsin tradisyonèl la?

Sou Medikaplant n ap aprann konnen idantifye plant yo epi dekouvri byenfè yo genyen pou garanti sante nou ak lavi nou.

Pandan kanpay bwè te chak jou a, li t ap bon pou n pran yon ti enfizyon plant sa.

Medikaplant

Referans nan Medsin Fèy Ayisyen an

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè