Medikaplant

KOULANT: Plant kont Doulè Lestomak ak Atak

Medikaplant.org

Non Syantifik: Eryngium foetidum

Lè n di lestomak n ap pale pwatrin, se pa vant moun lan. Nou pa dwe konfonn de bagay sa yo pou n pa lakoz dega. Chak plant gen plizyè pwopriyete menm si n fè pòs sou yon itilizasyon popilè sa pa vle di se pou sa sèlman plant sa bon. Pa ekzanp Medikaplant itilize plant sa nan trètman dyabèt tou men pòs sa konsantre sou doulè ak atak nan pwatrin malad la. Se yon plant ki efikas pou pwoblèm sante nou mansyone nan tit pòs la.

Men kèk teritwa nan karayib la kote yo vrèman itilize plant sa daprè TRAMIL*:

Ayiti: koulant
Matinik: chadwon benifit weed
Ladominik: chadwon benifit weed
Trinidad ak Tobago: chadwon benifit weed
Repiblik Dominikèn: cilantro anchokoulant
Hondiras: culantro
Kosta Rika: culantro de coyotespirit weed

Itilizasyon prensipal daprè ankèt TRAMIL yo:

  • Fè te dekoksyon ak fèy yo, bwè aloral
  • Obsève dozaj ak pozoloji estanda yo: 25-30g pa lit | 2-3 tas pa jou.

KÈK PWOPRIYETE PLANT SA GENYEN:
Yo itilize koulant kont lafyèv nan anpil zòn.
Yo itilize l kont vomisman, balònman, grip, atak ak doulè lestomak. Yo itilize l tou kont batman ou palpitasyon kè ansanm avèk fatig.

Si kondisyon maladi a agrave, si lafyèv la ak vomisman an dire plis pase 2 jou, ale lopital rapid vit.

  • ATANSYON:
    Fanm ansent, sa k ap bay fanm tete ou timoun ki anba 3 ane pa dwe bwè te plant sa.
  • Verifye pòs sou fason pou n konpoze ak konsome dòz yo sou lyen sa: https://www.facebook.com/medikaplant/posts/545761500509397


Medikaplant

_______________

Medikaplant | #Koulant | #chadwon_beni | #doulè_lestomak

*TRAMIL (Pwogram Rechèch Aplike sou Medsin Popilè nan Karayib la)

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè