Medikaplant

Ki sa Dekoksyon ye?

Medikaplant.org

DEKOKSYON = Se lè w bouyi plant yo.

Men Ki jan w fè sa jeneralman:

Mete 30 g plant/fèy frèch, oswa 25g plant sèch, nan 4 tas dlo (ki bay anviwon 1 lit),

a) Bouyi plant lan (yo) pandan 5-10 minit nan yon veso ki bouche ak yon kouvèti.

b) Lè l fin bouyi, retire l sou dife a, kite l tyèd epi pase nan paswa oubyen yon grèp pou wete ma yo.

Pinga nou bouyi plant yo twòp pou elimine pwopriyete (ajan aktif) ki nan plant yo. Chak plant gen yon nivo chalè li ka tolere, fè atansyon pou pa depase l. Sinon, se dlo koulè n ap bwè men se pa te vre paske tout benefis yo ap fin detui.

_________///________________///__________///____________

#Medikaplant | #dekoksyon | www.medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè