Medikaplant

Kanèl: Yon Epis, yon Plant Medisinal Puisan

Medikaplant.org

Kanèl se yon plant cho, ki chofe kò w, li afekte vesi w, ren w, larat ou. Li non sèlman cho; li se yon plant rak epi dous. l ap ede w byen balanse tanperati kò a, si w santi bout anlè cho epi tandiske bout anba w frèt; si pye w frèt, ou gen ti pwoblèm dijestif, ou gen dyare, vant fè mennen, vant mòde, vant fè mal. Pa ekzanp, depi n gen sansasyon vant mòde sa epi li ban n yon « vayb » fredite ansanm ak li, pile kanèl la, mete anviwon 5g poud nan yon 1 vè dlo cho, bwè 3 fwa pa jou jouk nou kalma l. Si 7 jou rive ou pa jwenn jistis ou, se kalbas kouran k ap sove w.

AN RANTRE PI FON NAN NANNANN KOZE A:

Men kèk rezon ki fè nou kalifye KANÈL kòm yon plant mirak san achte figi. Kanèl la boure ak antioksidan, li bon pou swen po, trete maladi neurodejeneratif, itilize l kòm prevansyon kont dyabèt tip2 ak kansè, li ede konbat enfeksyon, ede pèdi pwa oswa rezoud pwoblèm fè pitit, bon pou dan fè mèl, bon pou memwa/sèvo, antienflamatwa, antifonjik, antibakteri ak viris, amelyore dijesyon, desann move kolestewò ak ede redui tansyon wo, fòtifye zo, l ap ede w dòmi tankou ti bebe lè w marye l ak kèk plant kle tankou rasin valeryann, kamomil, lavand, tibonm, anetwale oubyen bazilik, sitwonèl (si w pa ka pran myèl la ranplase l ak siwo kann/rapadou/siwo agav…), elatriye. Nou pa t ap ka fin site. Kontinye fè ti rechèch pa nou. N a pataje yo nan kòmante.

M KONNEN N RENMEN DÒZ, TANDE SA:

Si fanm nan fin gen règ epi li gen doulè, sa vle di apre règ li doulè a, epi li gen ti pèt blanch l ap bay, pile kanèl la mete l nan yon vè dlo bouyi, brase l, kite l poze pou de twa minit ba l yon tas chak maten ajen. Ou ka bouyi l pou 7 minit tou ba l 2 a 3 fwa. Apre ba l lavman Fanm Djanm Medikaplant lan. Lapè.

Fanm nan fin akouche epi li toujou gen vant fè mal…Pile 3 bout kanèl + mete l nan 1 lit dlo diri, chofe l, bwè 3 X pa jou, l ap elimine sa pou fanm nouris la e li p ap afekte timoun nan.

Kanèl ka w ede korije pwoblèm asid gastrik, byenke nou prefere itilize reglis (« licorice ») kòm plant kle pou trete ka ilsè gastrik men si w ap monte yon boutèy pou ilsè gastrik, ou pa ka bliye mete kanèl ladan l tou. Menm bagay la pou yon boutèy pou konbat dyabèt tou e menm kolestewòl. Plen bagay kanèl ka fè, tankou ede fanm règ yo deregle e ki toujou gen doulè men se apre règ yo genyen l, jan n te mansyone sa deja. Depi w gen chalè nan kò w se evite monte sou li mal. Si w ansent pa pran l, ou gen emowoyid rete lwen, si w twalèt difisil e li sèk, si w gen tras san nan pipi w, chalè nan poumon w lakoz ou touse sèk, lafyèv ou pèdi vwa w, règ ou vide fò pinga malè monte sou kanèl la konsa. Si w gen yon ti grip òdinè gen lòt plant ki ka ede w; Ayisyen renemn mikse plant souple se pa tout plant pou nou mikse.

SONJE:

Toujou poze kesyon epi pa bliye nou ba w enfòmasyon pou ede w dekouvri byenfè nan plant ak lanati; nou pa ka ranplase doktè w ou pwofesyonèl swen sante w. Nou pa lisansye pou fè dyagnostik ni trete w. Sonje pou w konsilte pwofesyonèl swen sante w la, si w nan medikaman, ansent ou ap bay timoun tete, oswa gen on kondisyon medikal, anvan w konsome yon plant. Nou pa responsab iresponsabilite pèsonn. Fè ti rechèch nou, epi envite zanmi w LIKE | FOLLOW | Pataje paj la pou n vanse pi douvan ansanm.

Nou renmen lè w poze n kesyon pou nou fè boukantaj. Nan moman fredi ap rantre la, mete kanèl lakay nou, ti jenjanm nou. kenbe la konpatriyòt.

Medikapalnt.org

Platfòm Referans Medsin Tradisyonèl Ayisyen

____________///________///________///__________

#Medikaplant | #Remèd_Lakay | #Remèd_Rasin | #Ayiti | #Lanati | #Epis, #Remèd_Natirèl, #Alikaman

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
  • Comment (2)
  • Medikaplant lan se yn inivèsite,m pa janm regret depi jou m te kmnse swiv paj sa pu mw rive jodia,mw apwann anpil de li.Anpil respè pou ou epi kontinye kite limyè a briye.

kite yon komantè