Medikaplant

Doliv [Moringa]: Plant Mirak la, Yon SipèPlant

Medikaplant.org

Si gen yon plant (alikaman = aliman + medikaman) ki merite tit « Plant Lavi » a, se plant sa: Doliv | benzoliv |zoliv | Moringa. Non syantifik li se « Moringa oleifera Lam »; li fè pati fanmi Moringase. Moun k ap viv nan peyi franse yo, nou ka chache l sou non sa yo: Morongue à huile, Brède fin de mois, Brède médaille, Brède morongue, Mouroungue, Néverdié. Si w Etazini oswa nan peyi ki pale Anglè yo se: Moringa, Drumstick tree, Ben/behen (oil) tree, Benzolive tree, Horseradish tree.

➡️ Pataje pòs la epi mande zanmi abòne ak LIKE #Medikaplant sou Facebook | Twittter | IG pou w sipòte travay la.

PA KONFONN 2 PLANT AYISYEN RELE DOLIV yo:

Pinga nou konfonn doliv/benzoliv/moringa a ansanm ak oliv/doliv yo itilize pou fè lwil popilè nou sèvi pou fè manje a. M te fè yon pòs sou sa deja. Ale verifye l sou lyen sa: https://www.facebook.com/vye.ewol/posts/518478444042

YO BYEN FÈT RELE MORINGA « PLANT MIRAK »

Men kèk Rezon:

Nou pa ta dwe gen yon lakou san nou pa menm plante yon pye doliv. Si w gen jaden plant ou pa gen yon pye doliv, jaden an poko konplè. Nan konba kont viris Ti Nana nou pa ka bliye doliv. Ayisyen ap gaspiye doliv (moringa) men se yon Mèt Plant li ye sou latè. Men kèk benefis li gen anndan l: 92 nitriman, 46 anti-oksidan, 36 anti-enflamatwa, 18 asid amine, 9 asid amine esansyèl, 7 fwa vitamin C pase zoranj, 3 x plis potasyòm pase fig, 4 x plis kasyòm pase lèt, 4x plis vitamin A pase kawòt, 2x plis pwoteyin pase yogèt.

Nou wè chif konparezon yo? Ki sa n ap fè menm? Atò yon bagay konsa pou n ap jete. Li difisil pou yon plant vèt ou legim kanpe devan moringa ou gen plis antioksidan pase l. Li prèske bat tout plant yo nèt nan anpil depatman. Se yon veritab chanpyon. Koze « kale » ak lòt bougay yo, se apre moringa sa yo vini. Moun k ap fè ji « smoothie » yo rann tèt nou ak kò nou yon sèvis, ajoute ti moringa nou. Pa bliye nou ka itilize ata boujon/flè yo nan manje wi. Louvri lespri n, chanje abitid, pou resevwa yon vrè « Superfood » nan kò nou. Nan domèn enèji ou pa ka bliye mèt plant mirak sa.


Nou ka fè seche fèy la si n vle, pilverize l (poud) epi konsève l, nou ka ajoute yon ti bagay nan ji blennde nou yo, ti labouyi n, ou nenpòt kalite bagay n ap prepare swivan kisa ak gou nou. Tout pati nan plant sa bon, e yo chak gen fonksyon yo. Ata rasin nan bon. Li fonksyone kòm yon estimilan kadyak, kòm yon ajan anti-enflamatwa ak anti-ilsè.

Pwopriyete nitritif: Alkaloyid tankou mòfin (morphine), morijinin (moriginine), mineral tankou kalsyòm, sodyòm ak magnezyòm. M p ap ka ekri sa tout pati nan kò plant sa ka fè, si n bezwen n a mande m. Si n ap konbat kèlkeswa koze, l ap difisil pou moringa pa gen plas li.

Men kèk bagay ankò fèy doliv/moringa a ka fè:

Nou ka itlize l nan trètman opresyon, maladi po, enfeksyon nan je ak zòrèy, grip, lestomak boule, malarya, sifilis, dyare, nemoni, tèt fè mal, ipèglisemi, dislipidemi, bwonchit.

Nan Medsin Fèy, nou konn itilize l pou diminye tansyon ak kolestewòl. Anplis, moringa aji kòm yon ajan antioksidan, antimikwòb, antidyabetik, newopwotektè ak antiatewosklewotik.

Pou anemi, konsome fèy la tanzantan, ajoute lyann panye ak li, itilize l nan 1-2 repa w ap fè pa jou. Ji navè + yon labouyi bannann + kawòt ak pòmdetè; 3 engredyan ou ka konbine ak sa, epi pwoblèm anemi efase.

Gason mòlòlò: Ou ka bouyi fèy la nan lèt pou w bwè, dòz sa bon pou nèg mòlòlò yo, nèg 2-3 minit yo; se yon gwo afwodizyak.

Tèt Fè mal: Si ou senyen kò pyebwa a ou pran ti gòm nan ou mete l nan ti lèt ou chofe, se gwo remèd kont tèt fè mal.

Ti Kofre | Rachitik: Ann Afrik, yo konn vide dlo cho, toufe fèy la, epi fè beny ak fèy la, bay malad la ji fèy la ou poud rasin nan pou trete pwoblèm rachitik.

Vètij: Prije epi degoute ji fèy la nan twou nen w, sa bon kont vètij.

Antirimatis: Bat ou pile ou graje rasin nan pou l rann ji a, epi bwè 1 ti mouda tas 2-3 fwa pa jou pou konbat doulè rimatis, ou ka itilize lwil la tou, chofe l, pou fè ralman, masaj, friksyon.

FANM ANSENT: Fanm ansent yo toujou ap joure m pa ba yo anyen, men bagay nan men nou…Li pwoteje tyovi a tou kont tout kalte transmisyon vye maladi epi l bon pou nou tou 2.

Li fasil pou n plante tou, nenpòt ti branch ou kase kay yon moun ou ka fouye nan tè lakay ou, ba l ti dlo, l ap pran/boujonnen wotè branch lan byen fasil. Kit se tizann, ou ti soup nou, bouyon nou, ti diri ou mayi ak fèy nou, nenpòt jan an mete plis doliv nan vi nou. Ata grenn nan gen byenfè l, gous la, flè a, boujon an, tout gen mirak pa yo fè. Peyi a ka kreye travay ak nouri pil moun ak plant sa, anpil moun nan mond lan ap chache bon kalite moringa pou fè divès kalte pwodui alimantè, kosmetik, elatriye. Nou ka fè tout kalite amizgèl, savon, chanpou, rens, krèm, konprime, pwodui pou cheve, pou po, lwil, siwo, krèm, ah epis…Bon bay tèt nou defi, devlope bon resèt kizin kote nou itilize plant sa. Nou ka jis kale li epi konsome grenn moringa a konsa tou.

Nou tout ta sipoze konsome moringa frèch, seche, swa and poud ou sou lòt fòm. Si w Ayiti nou genyen Moringa frèch ak sèch, e nou gen tout pati nan plant lan tankou grenn lan tou. Si w USA ou bezwen poud fèy oswa grenn moringa, pa ezite kontakte Medikaplant.

_______________///_______///_________///_________________

#Medikaplant | #Konen_ki_Fè | #Remèd_Fèy | #Ayiti

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
  • Comment (2)
  • Bonswa Medikaplant,
    Mèsi bokou pou bèl travay sa nap fè a, chapo ba pou nou. Nou fé m kon n ampil bagay sou richès ki gen nan plant yo. Mèsi Ampil!

kite yon komantè